Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidssted
Borg legekontor er et veldrevet legekontor i lyse og pene lokaler i Sarpsborg sentrum. 2-legepraksis med 1200 pas. pr liste og 2 erfarne, stabile og hyggelige legesekretærer. CGM-datasystem, eget lab., 24-timers BT-apparat, spirometri, EKG etc.
Legen som søker deleliste, nærmer seg pensjonsalder og har planer om å jobbe redusert i 1-2 år. Hun har jobbet i allmennpraksis i Sarpsborg kommune i 35 år, og har en stabil pasientpopulasjon. I tillegg til fastlegepraksis har hun bistilling som fengselslege. Den kan overtas av ny lege etter avtale med kommunen.
Det forutsettes at ny lege inngår samarbeidsavtale med de andre legene ved Borg legekontor.
 
Kontaktperson ved Borg legekontor:
Anne-Berit Søfteland, anne-berit.softeland@borglegekontor.nhn.no, mobil 90757144
 
Stilling / Arbeidsoppgaver
Privat allmennpraksis i fastlegeordningen.
Deltidsstilling i offentlig legearbeid kan tilpliktes med inntil 7,5 timer pr. uke.
Deltakelse ved veldrevet interkommunal legevakt, med mulighet for ekstra vakter etter ønske.
Oppfølging av pasienter i henhold til lov- og avtaleverk.
Kvalitetsarbeid i henhold til lov- og avtaleverk.
Internt samarbeid inkludert delaktighet i kontorets drift.
 
Kvalifikasjoner
Medisinsk embetseksamen
Lege med norsk autorisasjon.
Gjennomført norsk turnustjeneste.
Spesialist i allmennmedisin, eventuelt påbegynt spesialistutdanning.
Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, samt godt kjennskap til norsk lovverk.
Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse.
 
Personlige egenskaper
Personlig egnethet, selvstendighet, samarbeidsevne, ansvarsbevissthet og faglig dyktighet.
Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne.
Interesse for å bidra i kommunens plan og utviklingsarbeid.
 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sarpsborg kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anne-Berit Søfteland
Tittel: fastlege
Telefon: 90757144
E-post: anne-berit.softeland@borglegekontor.nhn.no
Navn: Kjersti Gjøsund
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 98217672
E-post: kjgj@sarpsborg.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Borg legekontor
Torggata 10
1707 SARPSBORG