Kort om arbeidsgiver
Sykehuset på Kongsvinger ønsker å styrke samarbeidet med fastlegene, avtalespesialister og kommunalt ansatte leger. Det utlyses derfor 10 -20 % stilling som praksiskonsulent for snarlig tiltredelse. Stillingsstørrelse diskuteres og avklares med søker.

Stillingen vil organisatorisk være plassert i stab til divisjonsdirektør. Praksiskonsulent vil samarbeide tett med andre praksiskonsulenter ved Ahus. Arbeidssted vil være Kongsvinger, men det må påregnes noe reisevirksomhet.


Arbeidsoppgaver
 • Hovedoppgaven er å arbeide for å optimalisere samhandling mellom fastleger, avtalespesialister, kommuner og sykehus.
 • Bidra til å videreutvikle et godt samarbeid mellom aktørene i helsetjenesten, med spesielt fokus på kontakt med allmennlegemiljøet og kommuner som divisjon Kongsvinger samarbeider med. 
 • Representere divisjon Kongsvinger i relevante samarbeidsfora og samarbeidsprosjekter.
 • Planlegge og lede samarbeidsmøter mellom divisjon Kongsvinger, fastleger, avtalespesialister og kommunalt ansatte leger.  
 • Bistå i arbeidet med utvikling av helhetlige pasientforløp.  
 • Bistå med oppdatering og vedlikehold av relevant informasjon på sykehusets nettside og kompetansebroen.

Kvalifikasjoner
 • Erfaren, aktiv allmennlege som er ansatt i en kommune i Kongsvingerregionen.
 • Kunnskap om beslutningsprosessene i kommuner og sykehus.
 • Det er ønskelig med arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten.

Personlige egenskaper
 • Selvstendig og løsningsorientert
 • Helhetstenkende og utviklingsorientert
 • Strukturert, systematisk og resultatorientert
 • Evne til å arbeide sammen med og gjennom andre
 • Evne til nettverksbygging og strategisk arbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Ordinære lønns- og pensjonsvilkår iht rammeavtalen mellom RHF'ene og DNLF
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Markus Brun
Tittel: Direktør
Telefon: 67960000
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon Adminstrasjon felles Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF
parkveien 35
2212 Kongsvinger