Grimstad kommune har 2 moderne og veldrevne sykehjem, Frivolltun og Feviktun. Feviktun består av kun langtidsavdelinger, med fokus på livsglede og personsentrert omsorg. Frivolltun har to store korttidsavdelinger à 14 plasser hver, med underavdelinger for både kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) og lindrende avdeling. Frivolltun har også to langtidsavdelinger, hvorav skjermet avdeling, Brægen, ivaretar personer med demens med utfordrende adferd.

Begge sykehjem er sertifiserte livsgledesykehjem, og har to sykehjemsleger i 100% stilling samt to tilsynslegestillinger i 20% stilling. I tillegg deltar kommunens LIS1 i arbeidet på sykehjem.

Sykehjemslegenes arbeidshverdag består av faste legevisitter, mottak av nye pasienter, vurdering ved nyoppstått sykdom, samtaler med pårørende og deltakelse på tverrfaglige møter. Arbeidet er utfordrende og spennende. Spekteret av tilstander som sees er stort. Sykehjemslegene samarbeider tett og diskuterer også pasientene i tverrfaglige møter og med spesialisthelsetjenesten der det er nødvendig. 

Arbeidstiden er ordinær dagtid med roterende ansvar for KØH-vakt kveld og helg (ikke natt). 

Sykehjemslegen ved Frivolltun skal ut i svangerskapspermisjon i april. Vi søker en engasjert lege til en spennende og variert stilling med store muligheter til å påvirke egen arbeidshverdag, i et godt tverrfaglig fellesskap.

Stillingen er ledig for ansettelse fra 14.04.20-31.01.21


Arbeidsoppgaver
  • Sykehjemsmedisin
  • Bidra til en god helhetlig utvikling av omsorgstjenestene

Kvalifikasjoner
  • Påbegynt eller oppnådd spesialitet i allmenmedisin, geriatri, indremedisin eller annen relevant spesialitet.
  • Gode norskkunnskaper

Personlige egenskaper
  • Gode samarbeidsevner, og evne til å kunne arbeide selvstendig som lege.

Vi tilbyr
  • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Grimstad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jan Ståle Holst
Tittel: Sykehjemslege
Telefon: 92257970
E-post: jan.stale.holst@grimstad.kommune.no
Navn: Vegard Vige
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 99262690
E-post: vegard.vige@grimstad.kommune.no
Arbeidssted
Frivolltun
Dybedalsveien 15
4877 GRIMSTAD