Kort om arbeidsgiver
Kort om stillingen
Vil du bli spesialist i allmennmedisin, ha forutsigbare og gode rammer under spesialiseringen, da skal du søke
på ALIS stilling i kommunhelsetjenesten i ETS.
For ALIS stilling kan Skånland kommune tillby en god strukurert spesialutdanning. Utdanningsløpet er over
minimum 5 år (4 år i kommunen og 1 år på sykehus). Legen blir tilsatt i en utdanningsstilling med fast lønn i 4 år.
Det er tilsatt egne legevakter. ALIS stillingen har derfor liten belastning hva gjelder denne type oppgaver.
Det vil kunne være aktuelt både fastlønn eller som næringsdrivende.

Kvalifikasjonskrav
  • profesjonsstudium i medisin
  • norsk autorisasjon som lege
  • personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli vektlagt

Vi forventer at de som tilsettes
  • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, er engasjert og tar initiativ
  • kan jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
  • er løsningsfokusert og utviklingsorientert
  • har evne til å motivere og engasjere kollegaer og andre samarbeidspartnere

Språkkunnskap
Arbeidstakeren må beherske norsk muntlig og skriftlig.
Samisk kultur- og språkforståelse hos kvalifisert søker vil være en fordel

Tilsettingsvilkår
Arbeidstaker tilsettes på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer.
Ved tilsetting må politiattest av ny dato framlegges før tiltredelse.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Skånland kommune (gamle)
ETS Medisinske Senter
Kontaktpersoner
Navn: Nadezda Wessel
Tittel: Fastlege
Telefon: 46433188
E-post: Nadezda.Wessel@tjeldsund.kommune.no
Navn: Merete Jankila
Tittel: Driftsleder
Telefon: 95792775/77089468
E-post: merete.jankila@tjeldsund.kommune.no
Arbeidssted
Evenskjer
Revegårdsveien 10
9440 EVENSKJER