Kort om arbeidsgiver
Ledige fastlønnede fastlegestillinger
Stillingene har utgangspunkt i en fastlegeliste på 930 pasienter.  Denne er kjøpt av kommunen og skal deles i to. Hver lege starter derfor med ca 465 pasienter, men med initialt listetak på 800 pasienter. Stillingene vil i utgangspunktet få 4 praksisdager i uken, og en dag til pasientadministrative pluss eventuelle andre allmennmedisinske kommunale oppgaver. Det er ikke planlagt andre oppgaver fra tiltredelsestidspunkt, men det vil kunne bli aktuelt siden.

Arbeidsoppgaver fastlegestilling
 • Ordinær fastlegepraksis i utgangspunktet 4 dager i uken.
 • Deltakelse i daglegevaktordning.
 • Andre kommunale allmennmedisinske oppgaver vil kunne pålegges.
 • Kollegial fraværsdekning innad på legekontoret og på sykehjem i ferie og annet fravær.
 • Stillingene tilpliktes vanlig legevakt. For tiden er det omkring 14-delt vaktordning lokalisert til Vennesla sentrum kl. 16-23 hverdager og 08-23 lørdag/søndag/helligdager, samt sjeldnere vakter ved Kristiansand legevakt kl 23-08, i tråd med egen avtale om legevakttjenester inngått mellom Vennesla og Kristiansand kommuner.
Kommunen kan tilby:
 • Fast kommunal ansettelse
 • Ingen «goodwill»-innbetaling
 • Tilrettelegging for spesialiseringsforløpet i allmennmedisin LIS3
 • Veiledning i arbeidstiden
 • Gruppeveiledning i arbeidstiden
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 
Kvalifikasjoner
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Full rekvisisjonsrett
 • Godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende.
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til å starte på dette, eller ferdig spesialist i allmennmedisin
 • Erfaring fra norsk allmennmedisin og relevante spesialiteter vil bli vektlagt
 • Søker bør ha førerkort kl. B med manuelt gir på grunn av legevaktbil. Det er en fordel å disponere egen bil.
 • Krav om politiattest
Personlige egenskaper
 • Evne til å gi og ta mot veiledning, selvstendighet og strukturert arbeid 
 • Gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å drive praksis
 • Personlig egnethet tillegges også avgjørende vekt
Tiltredelse: Tiltredelse fra 2. mars 2020 eller snarest mulig deretter.
 
Angående vikariatet: 100% vikariat ledig ved Vennesla legesenter fra 02.01.2020 og til august 2021. Liste på 1000 pasienter. 4 dagers praksis/åpningstid. Næringsdrift. Leie 20% av omsetningen. Nytt: ALIS-vilkår med dekning av alle kursutgifter inkludert praksiskompensasjon bl.a. 

Kontaktperson: Ved spørsmål om stillingene kan kommuneoverlege Per Kjetil Dalane kontaktes på tlf. 91563885.

Søknad
Vennesla kommune benytter kun elektronisk søknadsskjema.
Søknadsfrist: 13.12.2019
Det må oppgis minst to referansepersoner.

Ansettelse i kommunen skjer etter gjeldende regler.
Originale vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.
Unntatt offentlighet må begrunnes. Vennesla kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Ved spørsmål om søknadsprosessen kan servicetorget kontaktes, telefon 38137200.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Vennesla kommune
Kontaktperson
Navn: Per Kjetil Dalane
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 91563885
E-post: per.kjetil.dalane@vennesla.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlegestilling
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Vennesla legesenter, eventuelt ved nytt legesenter
Sentrumsvegen 41
4700 VENNESLA