Kort om arbeidsgiver
Pleie og omsorg er Bærum kommunes største programområde med ca 4 000 ansatte fordelt på 30 tjenestesteder. Vi skal gi tjenester av høy kvalitet til personer som har behov for hjelp i henhold til Helse- og omsorgstjenesten.

Tjenestestedet ligger i naturskjønne omgivelser mellom Høvik og Stabekk. Det består av Stabekk bo- og behandlingssenter med 58 sykehjemsbeboere og Hospice Stabekk med 22 plasser for alvorlig syke, som har behov for palliasjon.

På Hospice Stabekk er det nå ledig 50% fast stilling som lege.

Legetjenesten vil omfatte behandling og oppfølging av pasienter midlertidig innlagt på korttidsopphold.

Stillingen ønskes besatt fra 01.04.2020.

Arbeidsoppgaver

• Kurativ og palliativ virksomhet, klinisk oppfølging og behandling av pasienter
• Samarbeid med pårørende
• Bidra til kvalitetssikring og -utvikling av tjenesten
• Bidra med internundervisning
• Arbeide i team med annet helsepersonell og spesialisthelsetjenesten
• Elektronisk dokumentasjonssystem
• Bidra til utvikling av tjenesten i tråd med Samhandlingsreformen
• Samarbeide med, og ved behov bistå, legekollega på tjenestestedet
Kvalifikasjoner
• Lege med norsk autorisasjon. HPR-nr registreres i CV
• Relevant spesialitet og solid klinisk erfaring. Eventuelt under spesialisering.
• Kompetanseområdet palliativ medisin er en fordel
• God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
• Søkere fra land utenfor Skandinavia, må kunne dokumentere bestått norskprøve på minimum nivå C1
• Datakunnskap, kjennskap til elektronisk dokumentasjon

Utdanningsretning
  • Medisin
Utdanningsnivå
  • Embeds/profesjonsstudiet
Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:
• har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• er selvstendig og opptatt av tverrfaglig samarbeid
• har interesse og engasjement for faget palliasjon
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

• Trivelig arbeidsmiljø med faglig dyktige og engasjerte medarbeidere
• Arbeid på faste dager
• Fagforum for sykehjemsleger i kommunen
• Kompetanseutviklingsstipend
• Offentlig tjenestepensjonsordning
• Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland
• Tiltredelse etter avtale

Annet

• Vitnemål og attester tas med på intervju
• Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig
• Gyldig politiattest iht. helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse
• Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova § 25)
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktperson
Navn: Miriam Henningsen Midha
Tittel: Tjenesteleder
Telefon: 67509766 / 97596638
Søknad
Søknad merkes: Ref. nr.: 4161458054
Arbeidssted
Stabekk bo- og behandlingssenter og Hospice Stabekk
Peter Loranges vei 1-3
1369 STABEKK