Kort om arbeidsgiver
Medisinsk serviceklinikk består av fem avdelinger; arbeidsmedisin, fertilitet, radiologi, laboratoriemedisin med blodbank og patologi. Disse dekker et bredt spekter av klinisk diagnostikk og behandling. Vi har regionsfunksjoner i Helse Sør-Øst innen medisinsk genetikk, arbeidsmedisin og fertilitetsbehandling. Klinikken har om lag 300
årsverk og har en betydelig forskningsaktivitet.

Avdeling for patologi er godkjent for spesialistutdanning gruppe II i patologi, og har syv overlegestillinger og to LIS-lege stillinger.
Diagnostisk materiale er meget variert med ca 19 500 biopsier, ca 10 000 cytologiske prøver og ca 40 obduksjoner pr år. Vi har velutviklet
immunhistokjemisk laboratorium, organiserer kliniske-patologiske møter og deltar i punksjonspoliklinikk.  


Arbeidsoppgaver
 • Delta i avdelingens LIS utdanningsprogram i patologi.
 • Utføre makrobeskjæring og obduksjoner.
 • Delta i tverrfaglige møter.
 • Aktiv delta på internundervisning.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gjennomført turnus eller tilsvarende klinisk erfaring.   
 • Erfaring fra eller interesse for patologi.

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Gode utdanningsforhold.
 • Behjelpelig med å skaffe barnehageplass og bolig.
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktperson
Navn: Miguel Martinez Rodriguez
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95492884
Hjemmeside
Arbeidssted
Enhet for leger, Sykehuset Telemark HF
Ulefossveien 55
3710 Skien