Prosjektstilling for overlege med spesialisering i rus og avhengighetsmedisin eller psykiatri:
Vil du være med å utvikle et nytt Rus-FACT team på Oslo vest?

Diakonhjemmet sykehus søker faglig dyktig og utviklingsorientert spesialist i rus og avhengighetsmedisin eller psykiatri til 100% prosjektstilling i nystartet Rus-FACT vest.  

Stillingen er ledig fra 01.01.20, og er en toårig prosjektstilling med mulighet for forlengelse

Rus-FACT vest er et nytt tilbud til personer med alvorlige rusmiddelproblemer og langvarige og/eller sammensatte hjelpebehov som krever samtidig og arenafleksibel innsats fra spesialisthelsetjenesten og kommunen. Rus-FACT Vest er et samarbeidsprosjekt mellom de tre vestlige bydelene Ullern, Frogner og Vestre aker, Velferdsetaten og Diakonhjemmet sykehus.  

Det nye tilbudet retter seg særlig mot personer som på grunn av sine samlede vansker ikke nyttegjør seg ordinære tjenestetilbud, for eksempel på grunn av for stor ustabilitet, manglende oppmøte eller livsbetingelser som hindrer endring. Teamet vil være bemannet med tverrfaglig personell fra bydel og sykehus, som sammen skal bidra til å sikre helthetlig og samtidig helsehjelp til sine brukere.  

Overlegen i teamet vil være ansatt ved Enhet for rus og psykiatri, som er organisert under Voksenpsykiatrisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus. Overlegen vil inngå i kompetanse- og personalfellesskap med øvrige medarbeidere i avdelingen, men utfører sitt daglige kliniske arbeid i FACT teamet som lokaliseres i Bygdøy Alle 55.  

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av syv kliniske enheter innen fagområdene Psykisk helsevern og TSB, samt en fagutvikling- og forskningsenhet og en enhet for administrasjon og økonomi. Avdelingen drifter både døgntilbud og polikliniske-/ambulante tjenester, med både DPS og sykehusfunksjon. Avdelingen kjennetegnes av et aktivt og inspirerende fagmiljø, med høy innsats og gode muligheter til å delta i fagutvikling og forskning.
Enhet for rus og psykiatri er en ruspoliklinikk innen TSB som har ansvar for tverrfaglig utredning og behandling til personer med rusmiddellidelser i bydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern. Enheten samarbeider tett med OUS og øvrige institusjoner som tilbyr døgnbehandling innen TSB.  

 
Arbeidsoppgaver
 • Vurdering, diagnostisering, utredning og behandling av pasienter med ruslidelser, samtidige psykiske lidelser, somatiske og medisinske tilstander og sammensatte psykososiale vansker.
 • Arbeid med prioriteringer og inntak til Rus-FACT
 • Bidra aktivt til etableringen av det nye teamet gjennom teamarbeid, veiledning, undervisning og etablering av nye relevante faglige prosedyrer
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Ø-hjelpsarbeid

Kvalifikasjoner
 • Det er ønskelig med relevant klinisk erfaring og faglig engasjement, gjerne med dobbelt spesialitet psykiatri/ rus og avhengighetsmedisin.
 • Vi søker en overlege som ønsker å bidra til videre utviklingsarbeid i FACT teamet.      
 • Vi vektlegger gode samarbeidsevner og personlig egnethet.
 • Kjennskap til Motiverende Intervju som behandlingsmetode
 • Erfaring med bruk av strukturerte utredningsverktøy

Personlige egenskaper
 • Det er ønskelig med relevant klinisk erfaring og faglig engasjement, gjerne med dobbelt spesialitet psykiatri/rus og avhengighetsmedisin.
 • Vi søker en overlege som ønsker å bidra til videre utviklingsarbeid i FACT teamet.
 • Vi vektlegger gode samarbeidsevner og personlig egnethet.
 • Kjennskap til Motiverende Intervju som behandlingsmetode
 • Erfaring med bruk av strukturerte utredningsverktøy

Vi tilbyr
 • Arbeidstid : 08.00-16.00 på hverdager
 • Lønn etter avtale.
 • Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.   
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Ken Hagen Olsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 22 02 98 00
Navn: Kari Helene Winger
Tittel: Ass.avdelingssjef/medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 22 02 98 00
Navn: Thomas Mengshoel
Tittel: Assisterende enhetsleder
Telefon: 22 02 98 00
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO