Kort om arbeidsgiver
Den ene hjemmelen er på Kløfta legesenter
 
Kløfta ligger 8 km sør for Jessheim. Hjemmelen er en ny null hjemmel etablert i 2017 med listestørrelse på 1200. Denne driftes pr i dag av vikar og det er pr nå ca 200 pasienter på listen. Kløfta Legesenter AS er et veletablert og meget veldrevet legekontor med i dag 6 fastleger og dyktige medarbeidere (4,0 årsverk). Kontoret holder til i lyse og trivelige lokaler med nærhet til offentlig transport og ca 5 min. gange fra Kløfta stasjon (buss og tog). Praksisen har meget god pasienttilgang. Det er mange pasienter som står på venteliste til senteret. Senteret flyttet inn i nybygde lokaler i juni 2018. For informasjon, kontakt lege Anne-Kjersti Staveteig, mobil 45010630. Se også egen hjemmeside på www.kloftalegesenter.no. Tiltredelse: Etter avtale med Kløfta legesenter
 
Søknad sendes elektronisk her:
https://candidate.webcruiter.com/nb-no/Account/SpaLogin?ReturnUrl=%2Fcv%3Fadvertid%3D4158689387%26language%3Dnb%26link_source_id%3D0 

Søknadsfrist: 23.12.2019
 
Den andre hjemmelen er på Romerike klinikk:
 
En av våre dyktige fastleger går over i annet arbeid. Listetak er 1 050, og hjemmelen har per i dag ingen ledige plasser. Romerike legesenter DA er beliggende på Kløfta,  og kontoret ligger i Bankgården ved siden Romerikssenteret. Det er gangavstand til togstasjon med forbindelse til Oslo/Lillestrøm. Legesenteret  har i dag tre fastleger og er bemannet med stabilt og dyktig helsepersonell.  Kontoret er veldrevet, og lokalet er godt utstyrt. Det er et godt faglig og sosialt miljø.
Nærmere opplysning om de økonomiske og praktiske forhold knyttet til praksis  kan rettes til fastlege Hanna E Nordeide mail Hanna.nordeide@yahoo.com, mobil 46383384. Ønsket tiltredelse er 01.03.2020.  

Søknad sendes elektronisk her:
https://candidate.webcruiter.com/nb-no/Account/SpaLogin?ReturnUrl=%2Fcv%3Fadvertid%3D4160442522%26language%3Dnb%26link_source_id%3D0 

Søknadsfrist: 23.12.2020
 
Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig godt, og det legges stor vekt på personlig egnethet mht. å drive allmennpraksis i felleskap med andre. Det kan pålegges kommunalt arbeid inntil 7,5 timer pr uke, og det er pliktig deltakelse i Jessheim interkommunale legevakt. Lege som ansettes, må være i spesialisering i allmennmedisin og forplikte seg til å fullføre spesialisering i eller være spesialist i allmennmedisin. Betingelser for overtakelse av praksis avtales med det respektive legesenter . Ny fastlege forutsettes å inngå kollegial samarbeidsavtale med kontorets andre leger. Individuell kontrakt med kommunen gir arbeidsplikt ukens fem første dager. Dette er ikke til hinder for at dette tilpasses legekontorets interne avtaler om arbeidsdager og drift. Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse.
Dersom det søkes på begge stillinger, må det sendes egen søknad til hver stilling-
Andre henvendelser kan rettes til kommuneoverlege Lars Meyer-Myklestad,  mobil 974 88 401.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ullensaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anne-Kjersti Staveteig
Tittel: Kløfta legesenter, lege
Telefon: 45010630
Navn: Hanna E Nordeide
Tittel: Romerike klinikk, fastlege
Telefon: 46383384
E-post: Hanna.nordeide@yahoo.com
Navn: Lars Meyer-Myklestad
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 974 88 401
E-post: Andre henvendesler
Navn: Ønsker ikke kontakt med annonseselgere
Arbeidssted
Gjerdrumsvegen 5
2040 KLØFTA