Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 2 x 100% fast stilling for LIS ved Nordfjord psykiatrisenter. Ei av stillingane er for tida knytt til Seksjon døgn og den andre til Seksjon dag.

Nordfjord psykiatrisenter er distrikspsykiatrisk senter som gir tenester til personar med ulike psyksike lidingar og rusproblematikk. For å kunne gje eit best mogleg tilbod, legg vi vekt på å ha tilsette med ulik formell kompetanse og erfaring.

Eigenerkæring om vaksinasjon- immunitetstilhøve, tuberkuloseundersøkjing og MRSA-testing må fyllast ut ved tilsetjing  

Arbeidsoppgåver

 • Vurdering, utredning og diagnostisering av pasientar med psykiske lidingar og rusavhengigheit
 • Behandling ut frå den einskilde pasient sine behov
 • Vi legg vekt på brukarmedverknad
 • Samhandling og samarbeid med aktuelle samarbeidspartar i 1. og 2. linetenesta.
 • Samhandling med pårørande
 • Stillingane inngår i NPS si vaktlegeordning 
 • Deltaking i tilsynsordning ved Nordfjord sjukehus
 • Ein må rekne med noko reiseverksemd og ambulant arbeid  

Kvalifikasjonar

 • Lege med norsk autorisasjon
 • Klinisk erfaring og/ eller interesse for arbeid med psykiske lidingar og rusproblem
 • Evne til samarbeid og til å tenkje heilskapleg 
 • Søkjarar utanfor skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftleg og munnleg
 • Førarkort klasse B

Personlege eigenskapar

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og ta ansvar
 • Evne til å skape gode relasjonar
 • Gode samarbeidsevner
 • Trivst med å jobbe i tverrfaglege team
 • Fleksibel og evne til å vere løysingsfokusert
 • Evne til å prioritere oppgåver i ein hektisk kvardag
 • Lyst til å utvikle deg saman med oss
 • Personleg eigna 

Vi tilbyr

 • Løn etter gjeldande avtale
 • Rekrutteringstillegg på kr 20.000,-  pr år
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Gode moglegheiter for fagleg utvikling
 • Tilrettelegging for spesialisering 
 • Varierte og spanande arbeidsoppgåver
 • Engasjerte, dyktige og erfarne kollegaer
 • Triveleg arbeidsmiljø 
 • Hjelp til å skaffe bustad 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Førde HF
Kontaktpersoner
Navn: May Kristin Sæther
Tittel: Seksjonsleiar- dag
Telefon: 901 17 856
Navn: Jorunn Elfrida Sandvik
Tittel: Seksjonsleiar- døgn
Telefon: 901 53 756
Hjemmeside
Arbeidssted
Nordfjord psykiatrisenter, Helse Førde
Sjukehusvegen 9
6770 Nordfjordeid