Ved Bildediagnostisk avdeling har vi ledig et vikariat i 100 % stilling i forbindelse med foreldrepermisjon som overlege i intervensjonsradiologi fra 01.01.20

Akershus universitetssykehus HF er Norges største akuttsykehus, med et moderne sykehusbygg på Lørenskog og en rekke desentraliserte funksjoner. Som universitetssykehus er vi opptatt av å utvikle forskningsmiljøer som bidrar til å gjøre en forskjell for våre pasienter.

Bildediagnostisk avdeling er organisert under Divisjon for diagnostikk og teknologi. Avdelingen er seksjonert, og de medisinskfaglige aktivitetene er delt etter medisinsk domene i enhet for kar/intervensjon, thorax, abdomen/barn, nevrologi/ortopedi, mammadiagnostikk og nukleærmedisin. Det er utstrakt tverrfaglig samarbeid med sykehusets kliniske avdelinger. Ahus er et universitetssykehus og har gruppe 1-status i bildediagnostikk.  

I september 2019 startet Ahus opp med intrakraniell trombektomi for behandling hjerneslagpasienter. Bli med i den spennende prosessen med å bygge opp tilbudet på seksjon Intervensjon.

Seksjon Intervensjon er helseksjonert med både radiologer og radiografer i bakvaktsturnus. Vi utfører et vidt spekter av vaskulære og ikke-vaskulære prosedyrer.

Seksjonen har per tiden 6-delt bakvaktsturnus, med hjemmevakter.

Vil du vite mer kan du ta kontakt med seksjonsoverlege Dan Levi Hykkerud, tlf. 67 96 45 74, eller ass. avdelingsleder Karina Prados Vik, tlf. 411 08 385.

Alle søkere må søke elektronisk via WebCruiter.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i seksjonens daglige arbeid
 • Delta i oppbyggingen av tilbud om intrakraniell trombektomibehandling på Ahus
 • Skal medvirke til at ledelsens vedtatte planer og mål blir gjennomført
 • Bidra i forskning og fagutvikling innen egen seksjon
 • Bidra til å ivareta og utvikle kvalitet på det faglige tilbudet ved seksjonen 
 • Delta i opplæring og veiledning av leger i spesialisering i sin seksjon

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon og være godkjent spesialist i radiologi
 • Bred praktisk erfaring innen intervensjon
 • Ønskelig med erfaring fra nevrointervensjon
 • Du må beherske et skandinavisk språk godt, skriftlig og muntlig
 • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Vi vektlegger personlig egnethet

Personlige egenskaper

 • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du må ha gode veiledningsegenskaper
 • Vi vektlegger personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet kort reisevei fra Oslo
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Dan Levi Hykkerud
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: +4767964574
Navn: Karina Prados Vik
Tittel: Ass avdelingsleder
Telefon: 41108385
Hjemmeside
Arbeidssted
Bildediagnostisk avdeling, Akershus Universitetssykehus
Sykehusveien 25
1478 Lørenskog