Vi har fått en ledig fast stilling som overlege/psykiater ved Alderspsykiatrisk døgnseksjon.

Alderspsykiatrisk avdelingen ligger på Skytta (Hagan) i Nittedal, og består av 2 døgnposter med henholdsvis 9 og 14 sengeplasser, i tillegg til en stor poliklinikk. Avdelingen har som oppgave å utrede og behandle eldre mennesker alvorlige psykiske lidelser. Det alderspsykiatriske fagfeltet kjennetegnes av god variasjon i pasientpopulasjonen, og høy grad av kompleksitet. De sammensatte kliniske problemstillingene stiller særlige krav til bred tverrfaglig tilnærming, og vi samarbeider derfor tett med pårørende, kommune helse- og sosialtjenester samt andre enheter i spesialisthelsetjenesten. Avdelingen har tilknyttet en geriater som har kontor på døgnposten 1 dag i uka for å bistå legene med krevende somatiske vurderinger. Behandlingsløpene på døgnseksjonen går normalt over flere uker, hvilket gir gode muligheter til både faglig fordypning og refleksjon.

Som en av landets største alderspsykiatriske avdelinger er vår ambisjon å bidra til å sette premissene for hva som skal være god og høyspesialisert behandling av eldre med psykiske lidelser i Norge. Vi ser derfor etter en engasjert kollega som ønsker å ta del i utformingen av dette viktige tjenestetilbudet for eldre pasienter i vårt opptaksområde. Erfaring med alderspsykiatri er en fordel, men LIS som snart er ferdige med spesialiteten i psykiatri oppfordres også til å søke. 

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Utrede og behandle eldre med psykiske lidelser
 • Være faglig ansvarlig for pasienter som mottar behandling under tvunget psykisk helsevern
 • Samarbeide med mange ulike yrkesgrupper og pårørende om behandlingsløpet
 • Undervisning og opplæring av medarbeidere 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri. LIS som snart er ferdig med spesialiteten i psykiatri oppfordres også til å søke
 • Du må like å jobbe med eldre mennesker, og ha interesse for sammenhengen mellom psyke og soma.
 • Beherske godt norsk, skriftlig og muntlig, samt ha god formidlingsevne 
 • Evne til å jobbe både selvstendig, og tverrfaglig i team

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges høyt
 • Ser muligheter og er fleksibel
 • Er en positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Et spennende fagfelt med engasjerte medarbeidere 
 • Helseforetaket har meget gode kultur- og fritidstilbud

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Toan Tri Vo
Tittel: Seksjonsleder/psykiater
Telefon: 67057710
E-post: toan.tri.vo@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Alderspsykiatri, Akershus universitetssykehus HF
Brennaveien 18
1481 Hagan