Kort om arbeidsgiver
Ringerike sykehus ligger på Hønefoss, ca. 5 mil fra Oslo i naturskjønne omgivelser. Sykehuset er en del av Vestre Viken HF og er et akuttsykehus for øvre Buskerud med tilgrensende områder, til sammen ca 75 000 innbyggere. Sykehuset har en bred indremedisinsk avdeling med akuttfunksjon, og med representasjon av nær alle grenspesialiteter. I tillegg har sykehuset gyn/ fødeavdeling, generell kirurgi og ortopedi, alle med akuttfunksjon. Sykehuset har en moderne intensivavdeling, onkologisk poliklinikk, dialyseenhet og pediatrisk poliklinikk. Det finnes også distriktspsykiatrisk senter i direkte tilknytning til sykehuset.

Vi har ledig fast stilling  for overlege i onkologi, tiltredelse etter avtale.
Onkologisk seksjon ligger administrativt under medisinsk avdeling, men tar seg av alle kreftformer. Sykehuset dekker en befolkning på 82.000 og har seksjon og poliklinikk for kreftsykdommer.

Kreftenheten består av 2 overleger i onkologi og 2 hematologer. Lungeleger utreder lungekreftpasienter og er med på vurderinger i forhold til behandling av lungekreft. Det er tett samarbeid med sykehusets kliniske avdelinger, samt radiologi, patologi og laboratoriefag i Vestre Viken.
Sykehuset har et eget palliativt team.

 
Kvalifikasjoner
  • Spesialist i onkologi
  • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
  • Personlige egenskaper
  • Gode samarbeidsevner
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
  • Lønns og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
  • Et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer   
  • Gode velferdsordninger
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Hedi Ranfelt
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 928 87 071
Navn: Line Fronth
Tittel: Overlege
Telefon: 950 05 568
Hjemmeside
Arbeidssted
Ringerike sykehus
Arnold Dybjordsvei 1
3511 HØNEFOSS