Kort om arbeidsgiver
Ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana er det ledig fast stilling overlege i ortopedi. Tiltredelse januar 2020, eller etter avtale.

Helgelandssykehuset Mo i Rana består av kirurgisk område, medisinsk område samt Senter for psykisk helse og rus og har til sammen ca 450 årsverk og gir et tilbud til ca 34 000 innbyggere. Ortopedisk virksomhet i Helgelandssykehuset er funksjonsfordelt til kirurgisk område i Mo i Rana og avdelingen gir således et tilbud til hele befolkningen på Helgeland hvilket betyr ca 78 000 innbyggere. 

Mo i Rana ligger mellom fjord og fjell helt innerst i Ranfjorden, sør for Saltfjellet og Polarsirkelen. Omgitt av flott natur er Mo i Rana et godt utgangspunkt for naturopplevelser til fjells eller havs. Mo i Rana framstår i dag som et handelssentrum med en rekke store kjøpesentre, mange mindre butikker, spisesteder og badeland. Nordland teater, ulike festivaler og konserter gir ett rikt og variert kulturliv.

Kirurgisk område ved Helgelandssykehuset består i tillegg til avdelingen Kirurgiske leger av fødeavdeling, kirurgisk sengepost, operasjon- og anestesiavdeling, intensiv og dagkirurgi, kirurgisk poliklinikk samt akuttmottak.

Kirurgiske leger har 3 seksjoner: Generell kirurgi, ortopedi og gynekologi/føde med separate døgnkontinuerlige vaktskikt på spesialistnivå. For hver spesialitet er det utnevnt seksjonsoverlege. Vi har akuttmedisinsk beredskap for akutte, livstruende tilstander hos innlagte pasienter og for pasienter som ankommer akuttmottaket.

Avdelingen tilbyr behandling innen spesialitetene gynekologi, gastrokirurgi, ortopedi, og annen generell kirurgi. Avdelingen er godkjent som gruppe II utdanningsavdeling med 3,5 år godkjent utdanningstid i ortopedi og har tre stillinger for lege i spesialisering i ortopedi. 4-delt vaktordning for overleger.

De vanligste operasjoner hos oss:
 • Artroskopi - kne, ankel og skulder
 • Protese - kne og hofte
 • Hånd, albue og fot kirurgi - dupuytrens kontraktur, trigger finger, carpal tunnel syndrom, artrodese, epikondylitt, hallux valgus, hammertå, korsbånd plastikk
 • Ryggkirurgi - prolaps (mikrokirurgi)
 • Bruddbehandling
Vi samarbeider tett med Nordlandssykehuset i Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, og vi henviser pasienter videre dit utfra vurdering av problemstilling.

Arbeidsoppgaver

 • Operasjoner
 • Polikliniske konsultasjoner
 • Visitt til inneliggende pasienter
 • Delta på demonstrasjoner
 • Veiledning av LIS 1 og LIS 3

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege samt norsk spesialistgodkjenning i ortopedi
 • LIS-leger i slutten av spesialiseringsforløp innen ortopedi er også velkommen til å søke
 • Søker må beherste norsk eller annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Samarbeider godt med pasienter og personale
 • Ansvarsbevisst
 • Ha respekt for den enkelte pasient

Vi tilbyr

 • Dedikerte kollegaer med høy faglig kompetanse
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gunstig pensjonsordning i KLP
 • Hjelp til å skaffe bolig
 • En fritid i naturskjønne omgivelser

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Ivar Hanssen
Tittel: Overlege ortopedi
Telefon: 90842812
E-post: Ivar.Hanssen@Helgelandssykehuset.no
Navn: Jeanette Pedersen
Tittel: Konstituert områdesjef
Telefon: 45010133
E-post: Jeanette.Pedersen@Helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Kirurgiske leger Mo i Rana
Sjøforsgata 36
8607 Mo i Rana