Kort om arbeidsgiver
Legekontoret i Stor-Elvdal har bl.a  ledig 100 % fast stilling som kommuneoverlege/kommunelege fra 1. mars 2020.  De lovpålagte kommuneoverlegeoppgavene innen psykisk helsevern, helse- og omsorgstjenesteloven, Smittevernloven og Folkeheleloven vurderes delt på to kommuneoverleger hvis interesse for det.  
  • Kommunale oppgaver som helsestasjonslege, sykehjemslege, veiledningsoppgaver m.m. deles mellom legene på kontoret. Kommunen har inngått interkommunalt samarbeide på området miljørettet helsearbeid. 
  • Fastlegeoppgaver for tiden listetak på 975 pasienter.
  • I tillegg til å være spesialist i allmennmedisin er det med hensyn til kommuneoverlegestillingen ønskelig med  samfunnsmedisin.  Vurderer tilrettelegging for  spesialisering i samfunnsmedisin  for  spesialist i allmennlege som ønsker det.
  • Har pr nå egen legevakt med firedelt hjemmevakt. Denne er under evaluering og Interkommunal legevakt er under vurdering. Kommunestyret vil bli forelagt en sak om fordeler og ulemper ved interkommunal legevakt før jul.
  • Deltagere i prosjekt Digital samhandling med Sykehus Innlandet
  • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. 
  • For mer informasjon om denne stillingen og andre  ledige stillinger i kommunen vises til kommunens hjemmeside 
  • Velkommen som søker og til å bli bedre kjent med kommunen vår! 
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Stor-Elvdal kommune
Sektor helse, omsorg og velferd, Enhet helse
Kontaktpersoner
Navn: Eli Løken
Tittel: Enhetsleder helse
Telefon: 97661305
E-post: ello@stor-elvdal.kommune-.no
Navn: Britt Kveberg
Tittel: Sektorleder
Telefon: 971 08 122
E-post: bkv@stor-elvdal.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: ​​​​Sak 2019/1008. Stilling 707.
Arbeidssted
Stor-Elvdal legekontor
Storgata 103
2480 KOPPANG
Mer om arbeidsgiver

Stor-Elvdal kommune med ca 2450 innbyggere ligger i Østerdalen, midt i mellom Oslo og Trondheim. Le...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image