Kort om arbeidsgiver
I Sortland kommune er det totalt 13 fastlegehjemler og 1 LIS1. 10 hjemler er lokalisert til Sortland Legekontor og 3 hjemler drives i Søndre Frydenlund Legesenter.

Fra sommeren 2020 vil de to legekontorene være lokalisert til samme bygg, men fortsatt som atskilte kontorer.

Vi har to ledige hjemler, en ved hvert av våre kontorer. Dette er fastlegehjemler for privat drift med kommunalt driftsansvar. Hjemlene er ledig f.o.m. 1. april 2020.

Følgende oppgaver er tillagt stillingene:
  • Betjene listelengde på 900 pasienter
  • Deltakelse i interkommunal legevakt lokalisert til Stokmarknes (ca. 28 km fra Sortland) samt lokal vakt fra 15.30 til 21.00 alle hverdager unntatt fredag
  • I henhold til avtaleverk vil offentlige legeoppgaver kunne bli pålagt
  • Avlønning etter type 0-avtale
Vi søker etter lege som har:
  • Norsk autorisasjon og gode norskkunnskaper
  • Erfaring spesielt fra allmennmedisin og fortrinnsvis spesialitet i allmennmedisin
  • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagt
Leger uten refusjonsrett fra Helfo vil ikke bli vurdert.

Tilsettingsvilkår:
  • Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
  • Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Generelt:
Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes
Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess.
Attester og vitnemål må likevel medbringes til intervju. Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00.

Velkommen som søker!
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sortland kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lise Lotte Stenersen
Tittel: assisterende kommunalsjef
Telefon: 76 10 92 68 / 952 64 131
E-post: lilost@sortland.kommune.no
Navn: Esther Holand
Tittel: leder Legekontoret
Telefon: 900 94 328
E-post: eho@sortland.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: 1332/19
Arbeidssted
Sortland Legekontor og Søndre Frydenlund Legesenter
8400 SORTLAND