Kort om arbeidsgiver

Klinikk for Anestesi og intensivmedisin omfatter Anestesiavdelingen, Intensivavdelingen, Avdeling for Thoraxsanestesi og intensivmedisin, Smertesenteret, Medisinsk Simulatorsenter og Avdeling for Forskning og Utvikling.
Hovedintensiv ved St. Olavs hospital HF er den største intensivavdelingen i Helse Midt-Norge, og en av de mest moderne i Europa.  

 Intensivavdelingen er en del av Klinikk for anestesi og intensivmedisin, og yter service for alle områder av intensivmedisin unntatt barneintensiv og
thorax-kirurgisk intensiv. Avdelingen deltar og i behandling på sykehusets
tunge overvåkningsavdelinger. Avdelingen har 9 overlegestillinger.

Vi har ledig stilling som overlege i 50% fra 01.01.2020 

Arbeidsoppgaver

Arbeidssted er primært på hovedintensiv med tjeneste på andre enheter i klinikken etter behov. Avdelingen har og ansvar å delta i traumeteam, medisinsk mottaksteam og i internt akutt-team.

Den som tilsettes vil inngå i 8-delt bakvakt for intensivmedisin. Følge av pasienter under ambulansetransport inngår i tjenesten. Tjenesteplan vil bli utarbeidet etter nærmere avtale. Det forventes at den som tilsettes skal bidra til avdelingens forskningsaktivitet

Kvalifikasjoner

  • Spesialist i anestesiologi eller annen relevant spesialitet.
  • Sykehuset forutsetter at den som tilsettes behersker norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon.
  • Intensivmedisinsk kompetanse kreves
  • Den som tilsettes må om nødvendig delta i undervisning av medisinske studenter.
  • Norsk autorisasjon og attester må foreligge og legges fram på etterspørsel. Tjeneste som ikke er dokumentert, vil ikke bli tatt med i vurderingen.

Personlige egenskaper

  •  Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

  •  Lønn etter overenskomst mellom Spekter og Den norske legeforening.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Pål Klepstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72 57 57 09
E-post: pal.klepstad@ntnu.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for anestesi og intensivmedisin, Anestesiavdelingen - leger, St. Olavs hospital HF
Prinsesse Kristinas gate 1
7030 Trondheim