Kort om arbeidsgiver

 Barnemedisinsk seksjon består pr. i dag av tre enheter:

Nyfødtintensiv har knapt 500 innleggelser i året og her behandles premature og nyfødte inntil 3 måneders alder. Enheten har egen seksjonsoverlege og totalt 5 overleger med særlig kompetanse i neonatologi som inngår i eget nyfødtvaktsjikte.

Barneposten har snaut 1800 innleggelser i året av barn opp til 18 år. Det er egen seksjonsoverlege og alle pediatriske subspesialiteter er dekket av seksjonens overleger. Barneposten er organisert som et barnesenter som også tar seg av barn med kirurgiske-, ortopediske- og ØNH-sykdommer.

Barnepoliklinikken gir tilbud til barn opp til 18 år. Det utføres ca. 11000 konsultasjoner årlig innen hele det pediatriske sykdomspanorama. Arbeidet organiseres av egen seksjonsoverlege, og alle legene arbeider ved poliklinikken i vekslende grad.

Sykehuset i Vestfold bygger helt ny Barneavdeling. Våren 2021 skal står det et helt nytt bygg ferdig med ny Nyfødtintensiv, Barnepost, Barnemottak, Dagenhet og Barnepoliklinikk. 

Den som ansettes må legge fram politiattest i h.t. helsepersonelloven §20a.

"Søknadsblankett for legestillinger" må fylles ut som et vedlegg i søkerverktøyet.

Kandidater blir vurdert fortløpende. Oppstartsdato snarest mulig etter avtale. 

Kvalifikasjoner

  • Gjennomført turnustjeneste eller LIS 1-stilling
  • God forståelse for norsk helsevesen
  • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege
  • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
  • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper

  • Håndtere tidvis meget høyt arbeidstempo
  • Er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
  • Har gode kommunikative ferdigheter med pasienter og pårørende
  • Har gode samarbeidsevner, både med egen og andres yrkesgrupper

Vi tilbyr

  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.  

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Morten Falke
Telefon: 33343624
Hjemmeside
Arbeidssted
Barnemedisinsk seksjon, Medisinsk klinikk
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg