Kort om arbeidsgiver

Vi har ved medisinsk avdeling på Molde sjukehus fleire ledige 100% stillingar for Lege i spesialisering:

1) perioden snarest  - 31.08.2020

2) perioden 01.02.2020 - 31.01.2021

3) perioden 01.03.2020 - 31.08.2020

4) perioden 01.03.2019 - 08.11.2021 

Ved intern tilsetting, kan det bli ledig andre vikariat.

 Medisinsk avdeling er ei veldifferensiert avdeling som er godkjent for utdanning i generell indremedisin gruppe 2, samt gruppe 2 utdanning
i kardiologi, lungemedisin, fordøyelsessykdommer og endokrinologi. Vi har
etablert MET (Medical emergency team) gruppe og det ledes av medisinsk LIS i vakt.
Avdelinga har 3-delt vaktordning med  LIS 1 og LIS 2  lege til stades heile
døgnet. Fra 1.3.19. er det 11-delt vaktordning for LIS.

Arbeidsoppgåver

  • Den som vert tilsett må følgje gjeldande vaktordning

Kvalifikasjonar

  • Meistre norsk språk- skriftleg og munntleg tilfredstillande
  • Erfaring frå relevant stilling vert vektlagt
  • Utdanningsretning innan indremedisin ein fordel

Personlege eigenskapar

  • Evne til å jobbe tverrfagleg
  • Gode samarbeidevne og personleg eigenskap vert vektlagt

Vi tilbyr

  • Opplæring i bruk av håndholdt ultralyd
  • Lønn etter gjeldande overenskomst
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
  • Ein arbeidsplass som er ei inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift)


Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Arne Lied
Tittel: seksjonsoverlege / seksjonsleiar
Telefon: 71 12 22 45
E-post: arne.lied@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinske legar Molde, Helse Møre og Romsdal HF
Molde sjukehus
6412 MOLDE