Kort om arbeidsgiver
Avdeling for rus og avhengighetsbehandling ønsker å styrke vår rusmedisinske kompetanse og har tre faste stillinger ledige for overleger i rus og avhengighetsmedisin.

Stillingene er ved Lar Helse Stavanger, Oppsøkende behandlingsteam Stavanger og Ruspoliklinikk ung Sandnes. Har du annen spesialitet eller ønsker å ta spesialisering innen rusmedisin, er du også velkommen til å søke.

Med stillingene følger det forskningsmuligheter - der du kan delta i samarbeid med institutt for Rusmedisin ved UiB og Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR).

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  


Arbeidsoppgaver
 • Pasientrettet arbeid i poliklinikk
 • Medisinsk og faglig ansvarlig for medisinsk behandling på de aktuelle poliklinikker
 • Utredning av psykisk og somatisk helse
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Deltakelse og rådgivning i ledergruppen på de aktuelle poliklinikker
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring

Kvalifikasjoner
 • Du må ha autorisasjon som spesialist innen rus og avhengighetsmedisin. Andre spesialiteter kan vurderes.
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne
 • Du må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
 • Ambulant tjeneste må forventes
 • Andre oppgaver kan tilkomme.       

Personlige egenskaper
 • Høy motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
 • Gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner, yrkesgrupper og forvaltningsnivå
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Faglig ambisiøs på egne og klinikkens vegne
 • Fleksibel, strukturert og målrettet.
 • Godt humør er heller ikke å forakte
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Et stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterk vekt på kvalitet og brukerperspektiv
 • Faglig og personlig utvikling
 • Nært og godt samarbeid med andre avdelinger, klinikker og kommunene i Helse Stavanger sitt foretaksområde
 • Deltakelse i rusmedisinsk forum og et kollegium av leger
 • Gode muligheter for forskning. Sykehuset har en utstrakt forskningsvirksomhet med fordypningsgrupper innen flere fagområder
 • Støtte og finansiering under spesialisering
 • Dekning av flytte/pendlerutgifter etter avtale
 • Avlønning etter avtale
 • Arbeidstid på dagtid hverdager
 • Medlemskap i KLP med gode forsikringsavtaler
 • Bra velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Randi Mobæk
Tittel: avdelingssjef
Telefon: 47682859
E-post: randi.mobek@sus.no
Arbeidssted
Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA), Helse Stavanger HF
Jan Johnses gate 12
4011 Stavanger