Kort om arbeidsgiver

En av kommunens fastleger skal slutte og det lyses derfor ut en fastlegehjemmel ved Fjellhamar legesenter.

Fjellhamar legesenter har 5 fastleger. Fastlegelisten som utlyses er på 1200 innbyggere. Senteret er organisert som DA. Det er 3,3 årsverk med helsesekretærer som er stabile og dyktige. Senteret har Infodoc Plenario journalsystem og er godt utstyrt med bl.a. EKG, spirometri og 24-timers-blodtrykksapparat. Legesenteret har fokus på trivsel på arbeidsplassen. Administrative oppgaver fordeles mellom legene. Se gjerne: fjellhamarlegene.no

Beliggenhet: Sentralt på Fjellhamar nær tog, buss og kort avstand til AHUS.

Tiltredelse senest 01.05.20, men muligheter for tidligere tiltredelse dersom dette er ønskelig. 

Legene er selvstendig næringsdrivende med fastlegeavtale med kommunen, og dette videreføres.

Tildeling skjer etter fastlegeforskriften og sentrale avtaler mellom KS og legeforeningen. Fremgangsmåte også etter dreiebok for overdragelse av allmennlegepraksis fra Legeforeningen. Legepraksisen skal drives i henhold til Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning. De vilkår som fremgår av sentrale avtaler i fastlegeordningen, føringer fra HELFO og lokale føringer av kommunen skal følges.

Arbeidsoppgaver

 • Allmennmedisin/fastlege
 • Det er fortiden ingen plikt til legevakt eller kommunal bistilling/offentlige oppgaver knyttet til hjemmelen. Deltakelse i legevakt og kommunal bistilling kan likevel tilpliktes etter forskrift og sentrale avtaler dersom det blir behov eller ønskelig fra kommunen sin side.
 • Deltakelse i legevakt er ønskelig
 • Fastlegene deltar i allmennlegeutvalget

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/LIS del 1
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Faglig engasjement og dyktighet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst
 • Fleksibel og positiv
 • Evne til å arbeide effektivt, selvstendig og ha god fomidlingsevne
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt
 • I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført på søkerliste, men dette vil du få varsel om.
 • Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Lørenskog kommune
Kontaktpersoner
Navn: Trond Bækkedal
Tittel: Fastlege
Telefon: 95168383 (etter kl 16)
Navn: Halvor Ellingsen
Tittel: Fastlege
Telefon: 90918684 (etter kl 16)
Navn: Randi Mjøen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 90279674
Navn: Steffen Rosenberg
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 48211614
Arbeidssted
Helse, omsorg og mestring, Lørenskog kommune
Lørdagsrudveien 2
1472 Fjellhamar