Kort om arbeidsgiver

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ligger i Klostergata, i samme område som de fleste av de øvrige klinikker i St. Olavs Hospital HF.

Klinikken består av fire avdelinger:

 • Voksenavdeling døgn m/ Rusakutt
 • Ungdomsavdeling døgn m/intermediær
 • Poliklinikk og LAR
 • Kompetansesenter rus Midt-Norge

Klinikken tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til hele helseregionen. Klinikken har stort fokus på oppfølging av pårørende og barn.

Klinikken har ledig vikariat som LIS-lege.

Stillingen inngår i klinikkens legegruppe som i dag består av åtte legeårsverk. Klinikken har en vaktordning som innebærer hjemmevakt med utrykning ved behov, samt noe tilstedevakt på helg.

Det er ønskelig med rask oppstart.

 

Mangfold ved klinikk for rus- og avhengighetsmedisin

Medarbeiderne ved klinikk for rus- og avhengighetsmedisin skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

 

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging, utredning og behandling.
 • Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt.
 • Undervisning og veiledning.
 • Utviklingsarbeid, både internt og i samarbeid med andre klinikker og avdelinger i St. Olav.

Kvalifikasjoner

 • Bestått embetseksamen i medisin.
 • Liker å jobbe i relasjon til mennesker med rusavhengighet.
 • Evne til og lyst til å jobbe tverrfaglig.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og engasjement vektlegges.
 • Det stilles krav om at søkere må beherske norsk, eller annet skandinavisk språk flytende, både skriftlig og muntlig.
 • Fleksibel og omstillingsvillig.

Vi tilbyr

 • Spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin, klinikken er godkjent som utdanningsinstitusjon.
 • Et godt samarbeid mellom de ulike avdelingene/seksjonene i klinikken.
 • Et kompetent og engasjert tverrfaglig miljø.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste om kurs og kompetanseutvikling.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Unni Korshavn
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 977 34 704
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital
Klostergata 48
7030 Trondheim