Kort om arbeidsgiver
Ved vår Anestesi- og intensivavdeling er det ledig 1 100 % overlegevikariat med mulighet for overgang til fast stilling.
Erfaren LIS som kan konstitueres som overlege kan også søke. 

Avdelingen har i dag 12 overlege- og 1 LIS stilling. Vi betjener 9 operasjonsstuer (ortopedi, revma og gastrokirurgi) hvorav 2 er tilknyttet en egen dagkirurgisk enhet. Det er betydelig aktivitet innen ultralydveiledet regionalanestesi.

Vår Intensivenhet betjener både Kirurgisk og Medisinsk avdeling og har ca. 4-500 respiratordøgn årlig.
Sykehuset har akuttfunksjon for egne bydeler med 45-60 pasienter i akuttmottaket pr døgn, hvorav 30 % er kirurgiske pasienter.

Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon eller EØS autorisasjon som lege.
  • Søkere må beherske norsk, svensk eller dansk skriftlig og muntlig.
  • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
  • Vaktordningen er i dag 8 delt tilstedevakt.
  • Avspasering hver åttende uke.
  • Lønn etter avtale.
Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning,
gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke. 

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Anestesi- og Intensivavdelingen
Kontaktpersoner
Navn: Anne Devold
Tittel: Konst. avdelingssjef
Telefon: 22 45 15 57
E-post: anne.devold@diakonsyk.no
Navn: Roger Roscher
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 22 45 18 60
E-post: roger.roscher@diakonsyk.no
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO