Kort om arbeidsgiver
Øyeavdelingen har ansvar for pasienter fra Telemark med øyesykdommer som trenger sykehusbehandling. Leger, sykepleier, ortoptist og sekretærer arbeider i et tverrfaglig team for å gi et godt tilbud til pasientene. I tillegg er det etablert et godt samarbeid med avtalespesialistene i hele fylket. 
Øyeavdelingen utfører ca. 14000 polikliniske konsultasjoner i året, har i underkant av 200 innleggelser i året. Det utføres ca. 1700 grå stær operasjoner i året, i tillegg til mange andre typer operasjoner.
 
Arbeidsoppgaver
 • Planlegge virksomheten basert på sykehusets strategi og mål
 • Sørge for at avdelingens behandlingstilbud følger utviklingen innen fagområdet
 • Sikre god pasientbehandling og videreutvikle effektive pasientforløp
 • Sørge for at aktivitet, personell, utstyr forvaltes og utvikles tråd med de økonomiske rammene
 • Planlegge kompetanseutvikling
 • Sørge for at avdelingen har et forsvarlig arbeidsmiljø og at HMS-arbeidet drives systematisk
 • Personalansvar for totalt 12,8 årsverk; overleger, LIS, ortoptist, koordinator og sekretærer  
 • Omfatter også klinisk virksomhet og inngår i vaktplanen for legene
 • Inngår i sykehusets lederteam og rapportere til administrerende direktør
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege. Spesialist i øyesykdommer. Ønskelig med lederutdanning og/eller ledererfaring
Personlige Egenskaper
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet og samarbeidsevne.
 • Evne til strategisk tenkning og gjennomføringsevne
 • Samarbeidsorientert, løsningsfokusert og inspirerende
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til relasjonsbygging
 
Søknadsfrist 31.01.2020
 
Søknad og spørsmål vedr. stillingen sendes til:
Administrerende Direktør Terje Danielsen
E-post: Terje.danielsen@betanienhospital.no
Telefon: 35900702/ 90933026
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Betanien Hospital
Øyeavdelingen
Kontaktperson
Navn: Terje Danielsen
Tittel: Administrerende Direktør
Telefon: 35 90 07 02 / 909 33 026
E-post: Terje.danielsen@betanienhospital.no
Arbeidssted
Bjørnstjerne Bjørnssonsgate 6
3722 SKIEN