Kort om arbeidsgiver
Lukas Hospice, en palliativ enhet ved Betania Malvik møter alvorlig syke mennesker og deres nære pårørende med kompetent og helhetlig helsehjelp, slik at livet kan fullføres med verdighet og ro. 
Lukas Hospice omfatter døgntilbud, dagtilbud, sorgtjeneste, frivillighet og tverrfaglig kompetanseutvikling i nært samarbeid med øvrig palliativ virksomhet i regionen. Målgruppen for tilbudet er alvorlig syke mennesker med kort forventet levetid, som ikke klarer seg hjemme; mennesker med sammensatte og komplekse livstruende lidelser, uavhengig av diagnose; mennesker i sen palliativ fase med behov for korttids-eller avlastnings opphold og mennesker med behov for et dagtilbud som skal dekke ulike behov med tanke på opphold og tjenester.

Arbeidsoppgaver
 • Sikre og utføre medisinskfaglig tjeneste sammen med enhetens overlege
 • Samarbeide med enhetens tverrfaglige team og det øvrige palliative fagmiljø i regionen
 • Delta aktivt i fagutvikling og forskning internt og eksternt
Kvalifikasjonskrav
 • Norsk autorisasjon
 • Erfaring fra og/eller videreutdanning/spesialisering innen allmennmedisin eller annet relevant fagområde
 • Motivasjon og interesse for palliasjon
 • Personlig egnethet vektlegges 
Vi tilbyr
 • Meningsfulle og utfordrende oppgaver i et nytt tverrfaglig tilbud
 • Fast ansettelse
 • Kompetanseutvikling
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning
 • Tiltredelse etter avtale 
Den som ansettes må arbeide lojalt i forhold til institusjonens kristne verdigrunnlag.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Lukas Stiftelsen
Lukas Hospice
Kontaktpersoner
Navn: Asbjørg Mindnes
Tittel: Overlege
Telefon: 73 98 08 40/44
E-post: ami@betaniamalvik.no
Navn: Jan Erik Skjølås
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 913 66 926/73 98 08 40
E-post: jes@betaniamalvik.no
Søknad
Søknad merkes: Lukas Hospice
Send søknad på mail
Arbeidssted
Betania Malvik
Betaniavegen 15
7563 MALVIK