Kort om arbeidsgiver

Ved Helgelandssykehuset Mosjøen psykiatrisk senter, Døgnavdeling for voksne, har vi ledig fast stilling som LIS-lege med oppstart snarest.

 Mosjøen ligger i et område med stort potensiale for fritid og sportslige aktiviteter som ski, fjellturer og fiske. Mosjøen er omkranset av store naturområder der fjell og fjord ligger i umiddelbar nærhet. I tillegg er Mosjøen en kulturby, mye skjer innen musikk og sport både for barn og voksne.

Psykiatrisk senter har følgende avdelinger: Voksenpsykiatrisk poliklinikk m/rusteam og ambulant akutteam, BUP, Døgnavdeling for voksne og for barn og ungdom, nevropsykologisk avdeling, familieavdeling og habiliteringsavdeling for barn og voksne.

Allmennpsykiatrisk døgnavdeling for voksne gir tilbud om utredning og behandling av pasienter over 18 år. Vår målgruppe er personer med psykiatriske lidelser som bl.a alvorlig angst, depresjoner, alvorlige kriser, traumer, tvangslidelser, personlighetsproblematikk og psykoser. Avdelingen har 14 plasser, hvorav 4 av sengene er definert som krise/akuttplasser og 1 som brukerstyrt seng. Behandlingen består av individualterapi, miljøterapi og medikamentell behandling. Døgnavdelingen er godkjent med 22 årsverk fordelt på 18 miljøterapeuter, 1 psykologspesialist, 3 psykologer,1 psykiater, 1 LIS og avd. leder. Avdelingen har opptaksområde for hele Helgeland.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig oppfølging av pasienten i nært samarbeid med et flerfaglig behandlingsteam
 • Samarbeid med pasientenes hjelpeapparat
 • Journalarbeid
 • Utredning og kartlegging, samt diagnostiske vurderinger
 • Internundervisning av helsepersonell
 • Studentveiledning
 • Bistå andre avdelinger i senteret ved behov

Kvalifikasjoner

 • •Fullført medisinstudium og turnustjeneste
 • •Behersker norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner med pasienter/pårørende, medarbeidere og samarbeidspartnere
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Engasjert
 • Strukturert
 • Ønsker å jobbe i team
 • Faglig oppdatert og deltakende i klinikken 

Vi tilbyr

 • •Spennende faglig fellesskap med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • •Klinisk veiledning lokalt ved DPS-et og mulighet for psykoterapiveiledning via Nordlandssykehuset i Bodø
 • •Internundervisning og undervisning fra Nordlandssykehuset via telematikk
 • •God tilrettelegging for spesialistforløp
 • •Lønns- og ansettelsesvilkår etter gjeldende avtaler
 • •Foretaket har avtale om IA (Inkluderende arbeidsliv)
 • •God pensjonsording

Utdanningsretning

 • Psykiatri

Utdanningsnivå

 • Lege

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Ingebjørg Dahl Olafsen
Tittel: Konst. avd. overlege
Telefon: 95148452
E-post: ingebjorg.dahl.olafsen@helgelandssykehuset.no
Navn: Barbro F. Kvandal
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 41221444
E-post: baf@helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Døgnavd. for voksne Mosjøen, Helse Nord, Helgelandssykehuset HF
Mosjøen
8657 Mosjøen