Kort om arbeidsgiver

 

Avdeling for mikrobiologi og smittevern består av fire seksjoner: bakteriologi og medieproduksjon, smittevern, forskning og utvikling (FoU) og seksjon for leger. Foruten bakteriologi har avdelingens leger fagansvar for infeksjonsimmunologi, genteknologiske analyser og prøvemottak som er organisert i avdeling for Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi. Avdelingen har et nært samarbeid med klinikere i både medisinske, kirurgiske og pediatriske miljøer.

Vi betjener alle kliniske avdelinger på Ahus og mottar i tillegg prøver fra eksterne brukere. I 2018 utførte vi ca. 700 000 mikrobiologiske analyser. Avdelingen har høy forskningsaktivitet i nær tilknytning til den diagnostiske virksomheten og er nasjonalt referanselaboratorium for HPV-diagnostikk.

Foruten diagnostikk omfatter virksomheten rådgivning, undervisning og arbeid med sykehusets
infeksjonskontrollprogram, samt forskning. Avdelingen utdanner spesialister i medisinsk mikrobiologi. I tillegg underviser vi medisinstudenter og høyskolestudenter, og bidrar i etterutdanning av leger og annet helsepersonell. Vi har syv overlegestillinger og tre utdanningsstillinger som jobber tett sammen.

Vi ønsker å ha god faglig standard og vil være synlige i det mikrobiologiske miljøet så vel nasjonalt som internasjonalt. Ulike ansvarsoppgaver fordeles mellom alle legene i avdelingen. Legene har tverrfaglige møter med klinikere i flere avdelinger.

Ved eventuelt internt opprykk, vil det bli ledig vikariat.  

Avdelingen er akkreditert etter NS ISO 15189 og har en CE-merket medieproduksjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i det daglige arbeidet med avlesning av prøver svarutgivelse og rådgivning innen mikrobiologi og smittevern.
 • Medvirkning i forskning og utvikling innen fagområdet.
 • Deltakelse i enhetens undervisningsopplegg.
 • Medvirkning til strategi- og budsjettprosess, mål og etablering av handlingsplaner.
 • Ansvarsoppgaver fordeles mellom spesialistene og det er stor grad av medvirkning.
 • Samarbeid med andre avdelinger internt og eksternt.
 • Skal bidra til god informasjon og kommunikasjon med de ansatte og avdelingens samarbeidspartnere.
 • Deltagelse i vaktordning i helger og helligdager.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege og spesialist i medisinsk mikrobiologi, evt. LIS med kort tid til ferdig spesialitet vil bli vurdert.
 • Ved oppstart må norsk autorisasjon foreligge.
 • Ønskelig med bred mikrobiologisk erfaring.
 • Forskningserfaring vil bli vektlagt.
 • Søker må beherske norsk/skandinavisk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids og kommunikasjonsevner.
 • Fleksibel og villig til å påta seg oppgaver og ansvar.
 • Evne til å veilede og inspirere andre.
 • Innovativ og nyskapende.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå med spennende og krevende oppgaver.
 • Tilrettelegging for kompetanseheving og videreutdanning.
 • Stor grad av fleksibilitet.
 • Gode kollegaer.
 • Sykehuset har et utbredt velferdstilbud til alle ansatte. 
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkesforsikring.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Truls Michael Leegaard
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 90646265
Navn: Merete Holth
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 99639737
Hjemmeside
Arbeidssted
MIKS Spesialister, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen