Kort om arbeidsgiver
Ved solsiden legesenter er det fra juni 2020 ledig hjemmel som fastlege. Legesenteret består av to leger, og driftes fra juni 2020 av Risør kommune.

Arbeidsoppgaver
Risør kommune har i dag totalt 7 allmennleger. En av legene har i dag kun kommunale tilsynsoppgaver, mens de andre jobber som fastleger lokalisert på tre ulike legesentre. Fem av legene er spesialister i allmennmedisin. Kommunelege i 30% stilling er spesialist innen samfunnsmedisin og psykiatri.

Solsiden legesenter er sentralt beliggende i Risør sentrum. Listelengde er 1200 og praksisen er veldreven over mange år med mulighet for god inntjening.

Driftsform er selvstendig næringsdrivende. For å gi best mulighet for å gjennomføre legejobben i en hverdag med stadig nye utfordringer, har Risør kommune overtatt administrativ drift av legesenteret.

Det søkes etter entusiastisk og samarbeidsvillig lege. Fastlegen er sentral i en kommunal helsetjeneste med stadig flere og mer komplekse oppgaver. Personlig egnethet og evne til samhandling vektlegges ved tildeling.

Primært søkes det etter spesialist i allmennmedisin, men leger som er i et spesialiseringsløp kan også være aktuelle. 

Arbeidsoppgaver og ansvar er slik det følger av lov, forskrift og avtaleverk.

Risør kommune er en del av en interkommunal legevakt lokalisert i Arendal. Dette er en veldrevet legevakt, med overkommelig vaktbelastning. Daglegevakt dekkes av fastlegene på rundgang.  

Legen må påregne inntil 7,5 timer/uke med offentlig allmennmedisinsk legearbeid. Pr. i dag knyttes det ikke slike forventninger til denne hjemmelen.

Senteret bruker fagsystemet Infodoc Plenario

Stillingstype
100% hjemmel som selvstendig næringsdrivende fastlege. Listelengde 1200 pasienter.

Organisasjonsform
Praksisen driftes som selvstendig næringsdrivende. Basistilskudd utbetales ikke, og Risør kommune står for drift av legesenteret. Det inngås separat avtale om driften.


Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege. Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering.
  • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper     

Utdanningsnivå
  • Høgskole/universitetsnivå
  • Medisin, utdanningstittel. Lege

Vi tilbyr
  • Ryddige avtaleforhold
  • Flotte kollegaer med god kompetanse og fokus på fag- og tjenesteutvikling
  • En spennende arbeidshverdag i en kommune med utfordringer knyttet til demografi og folkehelse

Annet
Det forutsettes at praksis overdras fra dagens hjemmelshaver i tråd med ASA 4310.

Tiltredelse 
Det er ønskelig med tiltredelse juni 2020.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Risør kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjørn Haugersveen
Tittel: Enhetsleder Helsetjenester
Telefon: 911 31 590
Navn: Hans Tomter
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 920 20 078
Arbeidssted
Solsiden Legesenter
Solsiden 20A
4950 RISØR
Mer om arbeidsgiver

Risør kommune har i underkant av 7000 innbyggere, full barnehagedekning og gode helsetilbud. Byen Ri...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image