Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig stilling som overlege/spesialist i Akutt- og Mottaksmedisin.

Som ett av de første sykehus i Norge har Sykehuset Telemark etablert en ordning for faste akuttleger i mottak.

Akuttlegene jobber i henhold til den nye spesialiteten i Akutt- og mottaksmedisin. Vi har fire overlegestillinger, og i tillegg en medisinsk Lis 2/3 som er tilknyttet akutt- og mottaksmedisin. Vi søker en lege som har lyst til å bidra til å videreutvikle de akuttmedisinske tjenestene. Nøkkelord er bredde, tverrfaglighet og pasientflyt.
Jobbsøkeren må være godkjent spesialist i relevant spesialitet (indremedisin, kirurgi, anestesiologi, allmennmedisin, akutt- og mottaksmedisin) eller ha erfaring fra akutt- og mottaksmedisin tilsvarende de nye spesialistreglene for dette faget.

Leger med utenlandsk spesialitet som tilsvarer akutt- og mottaksmedisin vil også være aktuelle. Det samme gjelder søkere som kan dokumentere mer enn tre års tjeneste som Lis 2/3 i en relevant spesialitet. 

Leger i akutt- og mottaksmedisin er administrativt underlagt Medisinsk klinikk. Akuttlegene bidrar også i triagering og initial vurdering av pasienter med problemstillinger fra andre fagområder enn indremedisin. Sykehuset Telemark er et allsidig sykehus som tilbyr spesialistutdanning i de fleste spesialiteter.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av rekrutteringsbyrå eller andre annonsører. 

Arbeidsoppgaver

 • Initial klinisk vurdering, prioritering og behandling.
 • Logistisk styring av pasientpopulasjonen i akuttmottaket.
 • Ansvar for pasienter med ikke-kirurgiske problemstillinger på observasjonsposten.
 • Klinisk støtte, supervisjon og veiledning av leger i utdanning.
 • Deltagelse i tverrfaglige team.
 • Kommunikasjonspunkt i akuttmottaket.
 • Fagutvikling og bidra til grunnlag for forskning.

Kvalifikasjoner

 • Gyldig norsk autorisasjon som lege og gennomgått turnustjeneste eller tilsvarende klinisk erfaring.
 • Godkjent spesialitet fra Norge elle EØS innen relevant spesialitet, eventuelt minimum 3 års dokumentert tjeneste som Lis i relevant spesialitet.
 • Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.
 • Vennligst oppgi to referanser, hvorav en skal være fra siste arbeidsgiver.
 • Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og kunne jobbe selvstendig.
 • Gode kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende, og andre ansatte.
 • God evne til å gi og motta tilbakemeldinger.
 • Har evne til å jobbe med høyt tempo og er vant til å prioritere arbeidsoppgaver.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Trives godt med å jobbe tverrfaglig i team.
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet. 

Vi tilbyr

 • En perfekt arbeidsplass for deg som trives i et hektisk miljø med bredt spekter av oppgaver i et høyt godt faglig, og ikke minst kollegialt miljø.
 • Personlig utvikling, mulighet for å være med på å skape noe nytt.
 • Gode pensjons-, og låne-, forsikringsvilkår, se KLP.no
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Henry Achterberg
Tittel: Spesialist i akutt og mottaksmedisin
Telefon: 98036072
Navn: Nina Ruud
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 35004449
Navn: Tonje Tvinnereim
Tittel: Overlege
Telefon: 92408390
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, Sykehuset Telemark HF
Ulefossveien 55
3710 Skien