Kort om arbeidsgiver
Er du vår nye medarbeider?
Vi har fra 01.01.2020, ledig 100 % som lege eller spesialist i allmennmedisin.Vi ønsker deg med i vårt team.
 
Stillingen er en delehjemmel som deles med annen spesialist i allmennmedisin.
Listen har totalt 800 pasienter og vil bli betjent som fellesliste mellom to leger, dessuten vil det bli tilknyttet 50 % kommunale oppgaver (sykehjemslege, helsestasjon, osv) til stillingen.
 
Det vil være mulighet for ulike varianter av avlønning i stillingen, fastlønnet eller selvstendig næringsdrivende. Dersom
selvstendig næringsdrivende, avtales vilkårene direkte med eksisterende lege som hjemmelen skal deles med.
 
Kvalifikasjonskrav:
Du må ha 6- årig medisinstudie fra universitet med norsk autorisasjon som lege. Dersom du har utdanning fra utlandet, må den godkjennes av UDIR.
Du må ha gjennomført norsk turnus og kvalifisere for refusjonsrett hos HELFO.
 
For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to måter. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B1, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale.
 
Vi ønsker at du:
Er faglig dyktig, positiv, serviceinnstilt, strukturert og viser fleksibilitet i forhold til oppgaver.
Er en teamarbeider og lagspiller som kan bidra til at andre også lykkes, i tillegg til å ha evne til å arbeide selvstendig.
 
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 
Dine viktigste arbeidsoppgaver:
Fastlege for pasienter på listen.
Øyeblikkelig hjelp lege ved legesenteret etter rullering.
Lege mot avtalt ekommunal oppgave.
 
Hvis du er ALIS, er dette en gylden mulighet til å gå inn i en dele hjemmel med en erfaren spesialist i allmennmedisin, kombinert med kommunale opgaver.
Legene skal delta i lokal legevakt på hverdager kl 15.30 - 21.30 (beredskap 20.00 - 21.30) og i interkommunal legevakt
sammen med Kvæfjord og Lødingen kommune på hverdager mellom kl. 20.00 - 08.00, samt lør-, søn-, helg og høytidsdager. I interkommunal legevakt er det ansatt 3 leger som dekker største delen av vaktene mellom 20.00 - 0800.
Dette gjør at belastningen på legevakt blir mindre.
 
i Harstad kommune får du:
En spennende jobb der du kan utvikle deg i et godt og sosialt arbeidsmiljø med stor takhøyde.
Harstad kommune har etablert følgende stimuleringstiltak for leger:
- Yter p.t. et ekstratilskudd på kr 145,80 og en øyeblikkelig hjelp godtgjørelse på kr 43,71 pr listeinnbygger pr. år.
- Gir utdanningsstøtte til leger under spesialisering i allmennmedisin (ALIS) - dekning av kursavgift og refusjon for tapt
arbeidsfortjeneste for kurs- og veiledningsdager inntil kr 50 000 pr. år i 4 år.
- Påtar seg å skaffe vikar dersom leger som skal ha foreldrepermisjon eller ta "sykehusåret" i forbindelse med
spesialisering i allmennmedisin ikke selv kan skaffe vikar.
- Gir nye leger som ønsker det tilbud om tidsbegrensede fastlønnede ALIS-stillinger, slik at de kan få nødvendig
kunnskap og erfaring med tanke på å bli selvstendig næringsdrivende.
- Har ansatt 3 fastlønnede legevaktleger som dekker 5 av 7 nattevakter (alle helger).
 
Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.
 
Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).
Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.
 
For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg kreves det godkjent politiattest forevist før tilsetting.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Harstad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jonas Jan Holte
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 92208814
E-post: jonas.holte@harstad.kommune.no
Navn: Øyvind Arntzen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 46917006
E-post: oyvind.arntzen@harstad.kommune.no
Navn: Stein E. Pedersen
Tittel: Lege
Telefon: 90634172
Arbeidssted
Havnegata legesenter
Havnegata 1
9404 HARSTAD