Kort om arbeidsgiver
Helgelandssykehuset Sandnessjøen, medisinsk avdeling, har ledig vikariat i 100 % stilling for lege i spesialisering (LIS2-indremedisin) med oppstart 1. mars 2020. Vikariatet er 1 år med mulighet til forlengelse.

Sandnessjøen ligger på Helgelandskysten, ved foten av De syv søstre. Sandnessjøen er trafikknutepunkt for hurtigbåter og ferger med mange destinasjoner. Fra flyplassen rett utenfor byen går daglig flygninger til og fra Trondheim, Bodø og Oslo. I tillegg til verftsindustri, er byens næringsliv preget av nyetablert baseutbygging og tjenesteyting til oljeindustrien. God barnehagedekning. Øyriket omkring Sandnessjøen gir rike muligheter for friluftsliv på fjell, vann og land.

Avdelingen er fra tidligere godkjent som gruppe II utdanningssykehus med 4,5 år godkjent utdanningstid innenfor indremedisin. I ny spesialistutdanning har vi søkt om godkjenning for LIS2 indremedisin, samt LIS3 indremedisin, gastroenterologi, nefrologi, lunge og hjerte.

Arbeidsoppgaver

 • LIS2 deltar i 6-7 delt vaktordning sammen med LIS1 og overlege.
 • Varierte arbeidsoppgaver fordelt på sengepost, poliklinikk og vaktarbeid.
 • Vi vektlegger teamarbeid i vakt, og har etablert mottakssystem etter BEST prinsippet for akutte indremedisinske problemstillinger og alvorlig syke barn.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnustjeneste/LIS1

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å prioritere i en travel hverdag
 • Innsikt i eget kompetansenivå

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger
 • Fokus på veiledning og utdanning
 • Stabil overlegedekning over år, med flere ulike spesialiteter

Utdanningsretning

 • Indremedisin

Utdanningsnivå

 • Cand med
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Monica Storkjørren
Tittel: Avdelingsleder leger medisinsk område
Telefon: (+47) 45414318
E-post: monica.storkjorren@helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Medisinsk avdeling,  Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Prestmarkveien 1
8800 Sandnessjøen