Kort om arbeidsgiver
 
Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) er et tilbud innen psykisk helsevern for hørselshemmede, døve og døvblinde med psykiske lidelser. NBHP er en del av Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus.
NBHP har 30 medarbeidere som yter tjenester til hørselshemmede barn, unge og voksne i hele landet. Visjonen er at hørselshemmede i Norge skal få et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern. Vi gir utredning og behandling  til hele spekteret av psykiske lidelser.
Våre pasienter kan ha kompliserte, sammensatte lidelser som utfordrer tradisjonell utredning og diagnostikk. Vi har ofte behov for tverrfaglig samarbeid for å gjøre gode utredninger og gi god behandling. Vi ønsker oss medarbeidere som stiller seg kreativt nysgjerrige overfor nye og utfordrende problemstillinger.
Du må kunne -  eller ha lyst til å lære tegnspråk!

NBHP har to kliniske enheter, enhet for voksne og enhet for barn og unge samt en kompetanseenhet.
Den utlyste stillingen er knyttet til enhet for voksne.

Kun søkere via Webcruiter vil komme i betraktning.

Arbeidsoppgaver
Utredning av psykiske lidelser
Vurdere somatisk helse i relasjon til psykisk lidelse
Poliklinisk behandling og oppfølging
Medikamentell behandling
Deltakelse i tverrfaglig team knyttet til pasientenes behandling 
Undervisning, veiledning og deltagelse i faglige prosjekter
Samarbeid med pårørende, primærhelsetjenesten og øvrig spesialisthelsetjeneste
Vi har både et nasjonalt og regionalt ansvar for pasientgruppen; noe reisevirksomhet vil inngå i arbeidet   

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege
Spesialitet i voksenpsykiatri. Andre spesialiteter kan komme i betraktning
Evne til å tenke bredt rundt kliniske problemstillinger 
Ønskelig med tegnspråkkompetanse
Aktuelle kandidater uten tegnspråkkompetanse vil få opplæring
Ønskelig med erfaring med målgruppen

Personlige egenskaper
Engasjement og interesse for feltet
Gode evne til målrettet og strukturert arbeid 
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Initiativ, engasjement og fleksibilitet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr
Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
Klinisk arbeid - individuelt og i gruppebehandling 
Deltagelse i tverrfaglige nettverk
Et godt arbeidsmiljø med stort engasjement for pasientgruppene
Tegnspråkopplæring
Mulig å kombinere klinisk arbeid og fagutvikling innen feltet
Overleger ved OUS har rett til 4 måneder utdanningspermisjon hvert 5. år
Stillingen er uten vaktordning 
Lønn etter foretakets overenskomster
Hyggelig og godt arbeidsmiljø
Mer informasjon på vår nettside 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Voksenenheten
Kontaktperson
Navn: Marianne Bang Hansen
Tittel: Enhetsleder, psykologspesialist
Telefon: 95709684
Arbeidssted
Rikshospitalet
Sognsvannsveien 21
0372 OSLO