Kort om arbeidsgiver
Ved Avdeling for familiebehandling er det ledig vikariat i 100 % stilling for lege i spesialisering. Brenner du for psykoterapi og faglig utvikling, kan dette være stillingen for deg! Vikariatet går fra 01.01.20 til 31.12.20.

Behandlingstilbudet er del av spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern for voksne. Tilbudet er for par og familier med omfattende relasjons- og samspillsvansker relatert til psykisk lidelser hos de voksne. Innleggelsestiden er inntil 12 uker. Avdelingen har innlagt 9- 10 par og familier med barn i alderen 1-16 år og har egen barnehage og skole.

Behandlingsmodell
Behandlingen bygger på en integrativ tilnærming der kunnskap og metoder fra ulike terapiretninger innen individualorienterte- og systemiske tilnærminger blir brukt. Avdelingen har implementert et elektronisk pasient tilbakemeldingsverktøy M-POQ som legger grunnlaget for en evidensbasert praksis.
Sentrale elementer i det ukentlige behandlingsprogrammet er par- og familieterapi, undervisning, utrykksterapi, fysisk aktivitet og miljøterapi. Innenfor de rammene vi har ved avdelingen, vil hvert behandlingsforløp tilpasses behovene hos den enkelte familie.

Tverrfaglighet
Det kliniske personalet består av psykologspesialister, psykologer, psykiatere, lege i spesialisering, klinisk sosionom, familieterapeuter med ulik grunnutdanning og psykiatriske sykepleiere.
Hver familie/par blir fulgt av en behandlingsansvarlig terapeut og miljøterapeut, samt et tverrfaglig behandlingsteam.

Sykehuset gir tilbud om behandling av rus- og avhengighetproblemer som er knyttet til pasientenes psykiske lidelse.

Arbeidsoppgaver
Lege i spesialisering inngår i tverrfaglige behandlingsteam og får anledning til å arbeide terapeutisk med pasienter over tid. Forholdene legges til rette for deltakelse i undervisning og kurs arrangert på Modum Bad, samt eksterne kurs og annen etterutdannelse. Gode muligheter for å drive forskningsaktivitet i samarbeid med Forskningsinstituttet.

Samtlige avdelinger ved Modum Bad er godkjent for fordypningstjeneste i spesialiteten psykiatri. Det tilrettelegges for rotasjon til Modum Bad Poliklinikken som er godkjent for inntil ett års tjeneste ved allmennpsykiatrisk poliklinikk. Undervisningen for leger i spesialisering foregår i samarbeid med psykiatrisk avdeling Blakstad ved Drammen sykehus.

Vaktordningen er 7-delt.

Vikariatet går fra 01.01.20 til 31.12.20.

Klikk her for mer informasjon om behandlingsmål/-program for avdelingen


Vi kan tilby:
  • En utfordrende stilling innenfor et spennende fagfelt
  • Et engasjert fagmiljø med motiverte og høyt kvalifiserte medarbeidere
  • Gode rammer for å drive behandling og fagutvikling
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalbolig og barnehageplass ved ledig kapasitet
  • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak
Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Modum bad
Avdeling for familiebehandling
Kontaktpersoner
Navn: Per Bjørnar Halås
Telefon: 905 28 816 / 32 74 97 00
E-post: PerBjornar.Halas@modum-bad.no
Navn: Gurprit Aujla
Tittel: Overlege
Telefon: 32 74 97 00
E-post: gurprit.aujla@modum-bad.no
Navn: Agnieszka Tomiak
Tittel: Overlege
Telefon: 32 74 97 00
E-post: agnieszka.tomiak@modum-bad.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Badeveien 287
3370 VIKERSUND