Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning
- Inriktning mot utbildning och forskning
Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS) bedriver grundutbildningoch forskarutbildning samt internationellt erkänd forskning med fokus på vanligt förekommande sjukdomar och skador. Målsättningen med all verksamhet är att förbättra människors hälsa. Institutionen har cirka 50 anställda, 80 doktorander, 140 anknutna och en omsättning på 70 mkr. Institutionen är uppdelad på utbildning och forskargrupper där ortopedi tillhör kirurgkursen på läkarprogrammet samt har en egen forskargrupp. Inom ortopedi utbildas läkarstudenter men även sjuksköterskor, framför allt genom verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Det finns en väl etablerad klinisk utbildningsavdelning (KUA), som har fokus på interprofessionellt lärande. Forskargruppen har en lång tradition av klinisk forskning och består idag av en professor, en universitetslektor, 5 docenter, 14 disputerade samt 8 doktorander.

Din roll
Anställningen som professor och specialist i ortopedi innebär ett övergripande ansvar för den kliniska utbildningen och forskningen inom området ortopedi vid KI SÖS samt att arbeta för att utveckla forskningen kring ortopediska folksjukdomar i samarbete med andra institutioner inom KI. Arbetet kommer att innebära ett ansvar för moment och kurser samt examensarbeten på läkarprogrammet samt att vara forskargruppledare. En viktig del i arbetet kommer att vara att utveckla ett akademiskt ledarskap inom pedagogik och forskning inom verksamhetsområde ortopedi.

Anställningen kommer att förenas med tjänstgöring som specialistläkare vid verksamhetsområde ortopedi vid Södersjukhuset där klinisk erfarenhet och kunskap är av stort värde för att kunna organisera den kliniska utbildningen och forskningen på bästa sätt. Tjänsten innebär 50% kliniskt arbete och 50% utbildning/forskning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet samt klinisk skicklighet (se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet). Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande
kunskaper.

Den sökande ska ha erfarenhet av klinisk utbildning inom läkarprogram, ska ha erfarenhet av kliniskt arbete samt ska ha erfarenhet av handledning på olika nivåer samt uppvisa god förmåga att erhålla forskningsanslag.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare i ortopedi vid Södersjukhuset och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i ortopedi, eller motsvarande samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

Då det kliniska arbetet innefattar patientkontakt fodras goda muntliga och skriftliga kunskaper i det svenska språket.

Bedömningsgrunder
Anställningen har inriktning mot utbildning och forskning. Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (2), pedagogisk skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2) och klinisk skicklighet (2).

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.
Placering: Södersjukhuset

Länk till Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Ansökan
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.
Stillingskategori
Professor
Arbeidsgiver
Karolinska Institutet
Kontaktperson
Navn: Per Tornvall
Tittel: Prefekt
E-post: per.tornvall@ki.se
Hjemmeside
Arbeidssted
Sjukhusbacken 10
118 83 STOCKHOLM
sweden