Kort om arbeidsgiver
Distriktpsykiatrisk senter Gjøvik er et av  landets største, med ca 220 årsverk og består av 8 kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk Gjøvik, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Gjøvik, Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Valdres, og Ambulant Akuttenhet Gjøvik. Kontortjenester er organisert som egen enhet.

Gjøvikregionen har mye å by på sommer som vinter både av aktiviteter, attraksjoner og arrangementer. Avstand til Oslo er 13 mil med gode buss- og togforbindelser.

DPS Gjøvik har ledig 100 %  fast stilling for overlege, fordelt på FACT Toten/Land og LAR team. Denne stillingen vil sees i sammenheng og i samarbeid, med den overlege som  pr d.d. er fordelt mellom FACT Gjøvik og Ambulant akuttenhet.

FACT Toten/Land er et samhandlingsprosjekt mellom kommunene Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land, NAV og Sykehuset Innlandet HF v/DPS Gjøvik.
Teamet skal jobbe etter FACT-modellen og gi langvarig oppfølging og behandling til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk.

I FACT-modellen legges det vekt på en helhetlig tilnærming med fokus på arbeid, aktivitet, veiledning og kontakt med pårørende. FACT-teamet skal gi støtte til pasientens bedringsprosess, tilby tett oppfølging og målrettet behandling. Teamet skal i hovedsak gi behandling i pasientens hjem og nærmiljø, og skal ha et nært samarbeid med de ordinære tjenestene i pasientens hjemkommune.  

I FACT-teamet vil du delta i et spennende utviklingsarbeid som er en del av en nasjonal satsning.
FACT Toten/Land vil være lokalisert ved Sykehuset Innlandet, Reinsvoll. Teamet jobber i hovedsak ambulant og stillingen innebærer en del reisevirksomhet i regionen.
Teamet vil bli etablert som et fireårig prosjekt med planlagt oppstart i
løpet av høsten 2019. 

Stillingen innebærer i tillegg legeansvar for legemiddelassistert rehabilitering av opioidavhengige (LAR) i hele DPS Gjøvik. LAR er organisert med  egne team eller behandlere ved poliklinikkene på Gjøvik, Hadeland og i Valdres.  LAR team er lokalisert ved Poliklinikk Gjøvik.    
 

Arbeidsoppgaver
 • Utredning, behandling og veiledning i andre deler av DPS-et etter behov. Dette kan være i TSB-team, FACT-team eller i allmennpsykiatriske poliklinikker og døgnavdelinger.
 • Deltakelse  i  faglig nettverk med leger i rusbehandling i andre avdelinger i Sykehuset Innlandet.
 • Deltakelse i utviklingsnettverk for FACT teamene i Innlandet organisert av Fylkesmannen i Innlandet
 • Tett samarbeid med overlege i FACT Gjøvik og Ambulant akuttenhet.   
 • Deltakelse i tverrfaglig samarbeid.
 • Samarbeid eksternt med ulike instanser
 • Veiledning  og undervisning av det øvrige personalet.

Kvalifikasjoner
 • Norsk godkjenning som spesialist  i psykiatri.
 • Beherske norsk språk både skriftlig og muntlig.
 • Relevant klinisk erfaring.

Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil være avgjørende for ansettelsen.
 • Evne til å arbeide strukturert og tverrfaglig.
 • Fleksibel, høy arbeidskapasitet, og vilje til å sikre et godt samarbeid på alle nivå.

Vi tilbyr
 • Varierte og spennende oppgaver i et kreativt og godt arbeidsmiljø.
 • Deltakelse i nasjonalt opplæringsprogram i FACT modellen.
 • Faglig støtte fra nasjonale kompetansemiljøer. 
 • Lønn etter overenskomst.
 • Ansettelse skjer i henhold til  gjeldende lover, overenskomst og reglement.
 • Meget gode pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).
 • Sykehuset kan være behjelpelig med overgangsbolig.
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Språk
 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Kai Pedersen Hurum
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 988 10 860
Navn: Trude Fossumstuen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 480 58 054
Navn: Liv Hammerstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 97494312
E-post: liv.hammerstad@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik
Kyrre Greppsgate 11
2819 GJØVIK