Kort om arbeidsgiver
Ved BUP Vest er det fra 1.1.2020 ledig stilling som overlege med spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri. Erfaren LIS med snart ferdig spesialisering kan også søke.
 
BUP Vest yter generelle polikliniske spesialisthelsetjenester for barn og unge i bydelene Ullern og Frogner. Tjenesten er organisert i to aldersinndelte enheter; barneenheten og ungdomsenheten. I barneenheten inngår også et eget team som arbeider med sped- og småbarn. Stillingshaver vil ved ansettelse ha sin daglige forankring i ungdomsenheten, men vil kunne utføre oppgaver også i barneenheten. BUP Vest har i flere år hatt som satsingsområde en utvikling av samarbeidsmodeller som legger til grunn en gjensidig kompetanseutveksling mellom ansatte ved spesialisthelsetjeneste og ansatte i førstelinjetjenesten. En av disse modellene innebærer at klinikere ved BUP Vest arbeider på skolearenaen som en del av de ordinære kliniske oppgavene. Det er også besluttet å etablere et eget familieteam på tvers av bydelene og spesialisthelsetjenesten. Legegruppen består i dag av 2 spesialister i barne- og ungdomspsykiatri, 1 konstituert overlege, 1 spesialist i psykiatri (i permisjon for å fullføre spesialitet i barne- og ungdomspsykiatri) og 3 leger i spesialisering.


Arbeidsoppgaver
 • Utredning, vurdering og behandling av ungdom og familier i henhold til retningslinjer ved henviste pasienter i pakkeforløp for utredning og behandling psykisk helsevern barn og unge
 • Spesialistansvar ihht pakkeforløp for utredning og behandling psykisk helsevern barn og unge
 • Deltagelse ved avdelingens ø-hjelps ordning
 • Avgrensede legespesifikke deloppdrag i andre klinikere sine saker, f.eks. legeundersøkelser og medikamentell behandling
 • Bidra med veiledning og tilrettelegging for kollegaers spesialisering (utdanningsordning for LIS)
 • Bidra til videreutvikling av avdelingens behandlingsprofil
 • Øvrige generelle arbeidsoppgaver som følger av å være overlege ved avdelingen   

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri eller erfaren LIS med snart ferdig spesialisering
 • Erfaring med medikamentell behandling av psykiske lidelser og differensialdiagnostiske vurderinger av psykiske lidelser etter ICD-10
 • Søkeren må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt  

Personlige egenskaper
 • Evne til å kunne arbeide selvstendig og strukturert i følelsesmessig krevende saker
 • Evne til å kunne arbeide under høyt arbeidspress
 • Omstillingsevne i en spesialisthelsetjeneste under stadig endring
 • Anerkjennelse og åpenhet for ulike behandlingstilnærminger og teoretiske orienteringer  

Vi tilbyr
 •  En spennende jobb i et positivt og godt etablert fagmiljø
 •  Meget varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 •  Veiledning og drøfting i tverrfaglige team
 •  Gode faglige utviklingsmuligheter
 •  Godt sosialt miljø med en god blanding av erfarne og unge kollegaer. Det arrangeres løpegruppe, fredagsquiz og andre sosiale sammenkomster
 •  Undervisning 

Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og
ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke. Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktperson
Navn: Jonas Paulsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 952 53 089
Arbeidssted
Forskningsveien 7
0373 OSLO