Kort om arbeidsgiver
Psykiatrisk avdeling Blakstad er en av Norges største sykehusavdeling for behandling av psykiske lidelser. Befolkningen for vårt opptaksområde er i underkant av 500.000 innbyggere fordelt på 26 kommuner. Avdelingen består av 12 spesialiserte døgnseksjoner, et bredt poliklinisk tilbud, spesialisert tilbud for autismespekter lidelser, sikkerhetspsykiatri og egen seksjon for Basal Eksponeringsterapi (BET). Vi samarbeider tett med FoU-avdelingen organisert i Klinikk for psykisk helse og rus. Klinikken er i ferd med å bygge opp FACT-team, som skal drive fleksibel, aktiv og oppsøkende behandling for å redusere behov for døgninnleggelser og få til tett kontakt mellom spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og brukere av psykisk helse.

Behandlerseksjon Akutt har ledig 100 % fast stilling for overlege/psykiater.  

Behandlerseksjon akutt består av 10 overlegestillinger og 4 psykologspesialister. Behandlerne er knyttet til de ulike kliniske seksjonene innenfor fagområde akutt; en mottaksseksjon og tre akuttseksjoner med til sammen 52 døgnplasser.I alle seksjoner ved Psykiatrisk avdeling Blakstad samarbeider vi tett med pårørende, kommunale helse- og sosialtjenester, samt andre enheter i spesialisthelsetjenesten med utgangspunkt i pasientens behov. Avdelingen etterstreber å arbeide etter en visjon der stor grad av medarbeiderdeltagelse (samvalg) ligger til grunn for tjenestetilbudet, sammen med fokus på optimalisering av funksjon, og  kontinuitet og samhandling i alle forløp.


Arbeidsoppgaver
 • Klinisk spesialistarbeid innen voksenpsykiatri i akuttpsykiatrisk fagområde
 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter
 • Vedtaksarbeid i henhold til Psykisk helsevernloven
 • Bidra til faglig utvikling i avdelingen gjennom veiledning og undervisning av LIS og øvrig personale
 • Være oppdatert på evidensbaserte behandlingsmetoder og medikamentelle retningslinjer
 • Stillingen inngår i bakvaktordning 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege med spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Bred erfaring fra arbeid innen psykisk helsevern
 • Beherske norsk meget godt skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
 • Evne til samhandling ved å tenke helhet, motivere medarbeidere og være samlende
 • God rolleforståelse, selvstendig og trygg i arbeidet
 • Har faglige ambisjoner og er utviklingsorientert
 • Skaper tillit og gode relasjoner til andre
 • Tydelig, engasjert og etterrettelig
 • Initiativrik, handlekraftig, lojal og inkluderende
 • Strukturert og systematisk
 • Fleksibel og tåler å stå i endringsprosesser Personlig egnethet vektlegges            

Vi tilbyr
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø
 • En mulighet til å være med på å påvirke og utvikle for fremtiden
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning
 • Ulike velferdstilbud
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Ane Nguyen
Tittel: Avdelingsoverlege/seksjonsleder
Telefon: 910 07 807
Navn: Heidi Skeimo Berge
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 906 04 500
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiatrisk avdeling Blakstad, Behandlerseksjon Akutt
Strandveien 35
1392 VETTRE