Kort om arbeidsgiver

Drammen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker,
Sande og Svelvik med et befolkningsgrunnlag på ca. 135.000 innbyggere.

Drammen DPS består av tre polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. To av
poliklinikkene ligger i Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud og
Døgnseksjonen er lokalisert på Konnerud, ca. 10 minutters kjøretur fra Drammen
sentrum. Døgnseksjonen består av to team med til sammen 17 behandlingssenger, i tillegg to
brukerstyrte plasser. Seksjonen har to overlegestillinger, to LIS stillinger og
tre psykologspesialiststillinger.

Arbeidsoppgaver

 •   Utredning og behandling av psykiske lidelser hos voksne
 •   Somatiske undersøkelser og oppfølging av inneliggende pasienter
 •   Tverrfaglig samarbeid internt/ eksternt

Kvalifikasjoner

 •   Norsk autorisasjon som lege
 •   Det forutsettes grunnleggende IT-kunnskaper
 •   Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 •   Gode kommunikasjonsferdigheter
 •   God skriftlig dokumentasjonsevne
 •   God arbeidskapasitet
 •   Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 •   Bidrar positivt til et godt faglig og kollegialt miljø
 •   Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 •   Godt faglig og stimulerende arbeidsmiljø
 •   Faglig og personlig utvikling
 •   Et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 •   Spennende arbeidsoppgaver
 •   Nært og godt samarbeid mellom de ulike team, seksjoner og avdelingene
 •   Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Gudrun Vassbø Skalstad
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 951 12 863
Navn: Gjermund Solli
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 971 23 099
Hjemmeside
Arbeidssted
Drammen DPS Døgnseksjonen Konnerud
Thorsbergveien 20
3032 Drammen