Kort om arbeidsgiver
Det er ledig 100% vikariat for overlege med kompetanse innen smertebehandling, for perioden 1.12.19 - 19.07.20 ved Poliklinikk for smerter og sammensatte lidelser, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering - Ottestad.

Poliklinikk for smerter og sammensatte lidelser har fagkompetanse innen smerte- og utmattelsestilstander. Vi tilbyr tverrfaglig utredning og behandling av langvarige smertetilstander og CFS/ME, poliklinisk rehabilitering i gruppe for personer med CFS/ME, og behandlingstilbud i gruppe for personer med langvarige smertetilstander. Ikke-medikamentelle tiltak og fokus på mestring er en viktig del av vårt tilbud.

Poliklinikken består av 3 overleger, 1 psykologspesialist, 2 spesialfysioterapeuter, 2 spesialsykepleiere, 1 sosionom, 2 sekretærer og 1 seksjonsleder. 


Arbeidsoppgaver

Ved smertepoliklinikken tar vi inn pasienter som har langvarige og sammensatte smertetilstander, der primærhelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten trenger bistand til vurdering og behandling. Overlegen deltar i vurdering av henvisninger, sammen med et tverrfaglig team. Pasientene settes opp til enten en-faglig, to-faglige eller tre-faglige utredninger ut i fra pasientens behov. Overlegen har en rolle i alle disse utredningsmodellene og deltar i tverrfaglige utredninger i samarbeid med fysioterapeut og/eller psykolog, utarbeidelse av tverrfaglig behandlingsplan, samt oppfølging av enkelte pasienter.  

 
Kvalifikasjoner

Vi søker etter en overlege med relevant kompetanse og erfaring innen utredning og behandling av sammensatte smertetilstander, samt kompetanse og erfaring med både medikamentelle og ikke-medikamentelle behandlingsalternativer ved ulike smertetilstander. Personlig egnethet vil bli vektlagt.  


Personlige egenskaper
  • Interesse og engasjement for vår pasientgruppe
  • Evnen til å jobbe selvstendig og i tverrfaglige team
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
  • Evne til å skape trygghet og tillit i møte med pasientene 
  • Evne til å jobbe strukturert, samt god muntlig og skriftlig formidlingsevne 

Vi tilbyr
  • En arbeidsplass med høy faglig kompetanse 
  • Et godt samarbeidsmiljø
  • Engasjerte medarbeidere
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.  
 
Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Ottestad
Kontaktperson
Navn: Rudy Van Oevelen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 48144731
Arbeidssted
Poliklinikk for smerter og sammensatte lidelser
Jørgen Jensens vei 7
2312 OTTESTAD