Kort om arbeidsgiver
Heggedal legesenter er en veldrevet legepraksis som har vært lokalisert i Heggedal sentrum i over 30 år. Legesenteret består i dag av 3 allmennleger hvorav 2 er spesialister i allmennmedisin og den siste er under spesialisering. Hjemmelsinnehaver som nå utlyser deleliste har vært lege i Heggedal i mer enn 30 år og kjenner således både område og pasientene på listen svært godt. Hjemmelen har pr i dag 1 650 pasienter med listetak på 1 700.

Heggedal ligger ca 10 minutter fra Asker sentrum og er definert som et av Asker kommunes satsningsområder hvor det er forventet stor befolkningsvekst de neste årene. Heggedal har flere barnehager, ny barneskole, ungdomsskole, nær tilknytning til offentlig kommunikasjon og det er stor aktivitet med omfattende nybygging i området inkludert nytt sentrum under oppbygging. Den sterke veksten i området gir gode muligheter for å sikre stabil pasienttilgang og etter
hvert videre vekst av Heggedal legesenter.

Heggedal legesenter bruker Infodoc journalsystem og har elektronisk timebestilling og e-resepter vi Pasientsky. Kontoret er utstyrt med Welch Allyn EKG, spirometri, 24-timers BT og har eget kirurgirom. Senteret benytter Furst elektronisk rekvirering og lokalt sykehus for lab-analyser. Det er per i dag 3 ansatte sekretærer, hver i 78 % stilling.

Heggedal legesenter er organisert som et aksjeselskap hvor hver leges enkeltselskap er likestilte aksjonærer. Betingelsene for inntreden i hjemmelen avtales med nåværende hjemmelsinnehaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap, ny hjemmelsinnehaver må inngå internavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.
 
Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt og kan tilpliktes allmennmedisinske oppgaver i kommunen. Asker kommune har felles legevakt med Bærum kommune. Asker og Bærum legevakt er driftet av Bærum kommune og ligger på Bærum sykehus. Deltagelse på ALU-møter.

Vi søker deg som
  • Er faglig interessert og søker å holde høyt medisinskfaglig nivå
  • Ønsker å ta aktiv del i daglig drift og bidra til økt kvalitet i den daglige driften av Heggedal legesenter
  • Er sosialt anlagt og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø på Heggedal legesenter
  • Trives i selvstendig arbeid, men som også verdsetter og ønsker godt samarbeid med kollegaer; både leger og helsesekretærer.

Kvalifikasjoner
Spesialist i allmennmedisin, ferdig eller påbegynt

Det vil bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet.
Søker må ha kjennskap til norsk helsevesen, erfaring fra allmennmedisin i Norge og det er ønskelig med erfaring fra drift av legekontor.

Det er en forutsetning at søker innehar norsk autorisasjon og har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Politiattest kreves av den som får tilbud om stillingen.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Asker kommune (gamle)
Kontaktpersoner
Navn: Bengt Helge Kallevik
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver/spesialist allmennmedisin
Telefon: 91670614
Navn: Thor Ivar Greibrokk
Tittel: Fastlege, Heggedal legesenter
Telefon: 91543275
Arbeidssted
Heggedal legesenter
Vollenveien 184
1389 HEGGEDAL