Kort om arbeidsgiver
Ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen er det ledig 20 % stilling som psykoterapiveileder innen psykodynamisk terapi. 

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Spesialisert poliklinikk, Enhet for rus og psykiatri, Poliklinikken Raskere tilbake, Enhet for Psykiske helsetjenester i somatikken, Enhet for kunnskapsutvikling, Enhet for administrasjon og økonomi, samt Akutt- og Allmennpsykiatriske døgnenheter. 

Avdelingen er godkjent for alle 5 år av spesialistutdanningen i psykiatri etter gammel ordning, og vil dekke hele LIS 3 utdanningen etter ny ordning. Det er ansatt 13 LIS ved avdelingen. 

Voksenpsykiatrisk avdeling samarbeider også med den øvrige psykiatrivirksomheten på Vinderen; Senter for psykofarmakologi, Universitetet i Oslo, BUP Vest og Alderspsykiatrisk avdeling, Tåsen.

Avdelingen ønsker å ansette en fast psykoterapiveileder i 20 % stilling. Stillingen innebærer ukentlig systematisk psykoterapiveiledning i henhold kravene i spesialistutdanningen av psykiatere etter ny og gammel ordning. Det innebærer 5 faste veiledningstimer, og begrensede oppgaver etter avtale med Enhet for kunnskapsutvikling.


Kvalifikasjoner
  • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig  
  • Vi vektlegger gode samarbeidsevner og personlig egnethet
  • Norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning i voksenpsykiatri
  • Godkjent psykoterapiveileder (DNLF)
  • Bred klinisk psykiatrisk og psykoterapeutisk erfaring fra arbeid med voksne
  • Bred erfaring med systematisk psykoterapiveiledning

Vi tilbyr
  • Dyktige og engasjerte kollegaer
  • Som ansatt vil du være en del av fagmiljøet i Enhet og kunnskapsutvikling
  • Lønn etter avtale

Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.

I tillegg må fullstendig utfylt Søknadsblankett for legestillinger sendes til Diakonhjemmet Sykehus, HR-avdelingen, postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo.               
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Voksenpsykiatrisk avdeling
Kontaktpersoner
Navn: Kari Helene Winger
Tittel: Ass.avdelingssjef/medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 22 02 98 00
Navn: Kari Agnes Myhre
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 22 02 98 31
Arbeidssted
Forskningsveien 7
0373 OSLO