Kort om arbeidsgiver
Anestesiavdelingen er bemannet med 1 avdelingsoverlege, 5 overleger, 15 anestesisykepleiere og en tekniker. I 2017 ble det gitt ca. 9.000 anestesier. Meget stort volum av alle typer ultralydveiledet regionalanestesi. Vi er et av landets ledende sykehus innen elektiv ortopedi og er nest størst på revmatologiske behandlinger. Vår nærmeste nabo er Bærum sykehus.
 
Fast 100 % stilling som OVERLEGE til anestesiavdelingen, ledig fra 02.01.2020.
Vikariat, 100 % stilling som OVERLEGE til anestesiavdelingen, ledig fra 03.02.2020 med varighet i ett år.
 
Søkere må ha norsk godkjenning som spesialist i anestesi. Avdelingen har preoperativ anestesipoliklinikk.
Stillingene inngår i gjeldende vaktordning (p.t. 6-delt hjemmevakt, for tiden vaktfri lørdag/søndag og helligdager. Telefonberedskap uten tilkalling hver 6. helg.)

Det er ønskelig med interesse for, og erfaring med regionalanestesi. Det stilles krav til daglig klinisk virksomhet, samtidig som forskningskompetanse og interesse for klinisk forskning er interessant.

Det kreves gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, samt gode samarbeidsevner.

For nærmere opplysninger kontakt: avdelingsoverlege Unni Toftegaard, telefon: 474 14 123 / e-post: unni.toftegaard@mhh.no,  eller ass. avdelingsoverlege Frode Fjellanger, telefon: 948 72 117

Søknad vedlagt helsedirektørens søknadsskjema, CV og attester sendes postmottak@mhh.no eller til Martina Hansens Hospital, Postboks 823, 1306 Sandvika.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Martina Hansens Hospital
Kontaktpersoner
Navn: Unni Toftegaard
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 474 14 123
E-post: unni.toftegaard@mhh.no
Navn: Frode Fjellanger
Tittel: Ass. avdelingsoverlege
Telefon: 948 72 117
E-post: frode.fjellanger@mhh.no
Søknad
Søknad sendes: Martina Hansens Hospital
Postboks 823
1306 SANDVIKA

Send søknad på mail
Arbeidssted
Dønskiveien 8
1346 GJETTUM