Kort om arbeidsgiver

Nydalen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Vårt opptaksområde er bydelene Sagene, Nordre Aker og Bjerke med tilsammen ca. 115 000 innbyggere.
Nydalen DPS består av fire seksjoner: Seksjon Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Seksjon Døgnbehandling, Seksjon Psykose og akuttbehandling og Seksjon Psykiatrisk legevakt.

 

Seksjon Psykose og akuttbehandling har ledig et års vikariat for lege i spesialisering i Psykosepoliklinikken.
Psykosepoliklinikken gir tilbud om utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med psykoselidelser.
Enheten er bemannet med overleger, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer, spesialsykepleiere, vernepleier med spesialisering og sosionom.

For stillinger hvor det er pålagt med norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse.

To referanser bes oppgitt i søknaden.

Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil komme i betraktning

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet består i utredning/vurdering/diagnostisering og behandling av henviste pasienter.
 • Inngår i vaktordning ved Akuttenheten, Nydalen DPS.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter person med norsk autorisasjon og klinisk erfaring i psykiatri.
 • Ønskelig med interesse for eller utdanning/erfaring i kognitiv terapi.
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge.

Personlige egenskaper

 • Strukturert og selvstendig.
 • Gode kommunikasjons -og samarbeidsevner.
 • Må trives med teamarbeide.
 • Må beherske norsk flytende, både muntlig og skriftlig.
 • Personlige egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr

 • En stilling i et tverrfaglig høyt kvalifisert faglig miljø, med fokus på fagutvikling og psykosebehandling av god kvalitet.
 • Kurs/undervisning både internt og eksternt.
 • Mulighet for forlengelse av vikariatet.
 • Lønn i hht OUS overenskomst

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Pia Therese Wiig
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 45273272
E-post: piawii@ous-hf.no
Søknad
Søknad merkes: 4136366786
Arbeidssted
Seksjon for psykose- og akuttbehandling
Gullhaugveien 12
0424 Oslo