Kort om arbeidsgiver
Ved Rauma legesenter, sentralt beliggende i Åndalsnes sentrum, er det ledig stilling som fastlege. Rauma kommune har per i dag
lokal legevakt men vil fra januar 2020 knytte seg til Molde interkommunal legevakt deler av døgnet. Listestørrelsen er på 900
pasienter og listetak er 900. Inntil 20% kommunal tilpliktning må påregnes. Kompensasjon for verdien av opparbeidet praksis
("goodwill") avtales mellom fratredende og overtagende lege. Rauma kommune vil legge til rette for gjennomføring av
spesialisering i allmennmedisin. 

Vi ønsker lege som:
- er ferdig med turnus/LIS1 og ønsker å starte opp med spesialisering i allmennmedisin
- eller er under spesialisering
- eller er spesialist i allmennmedisin
- eller er godkjent allmennlege
- viser gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
- har gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
- har god kjennskap til norsk helsevesen og helst har arbeidet som lege innen primærhelsetjenesten i Norge.
- helst har erfaring fra norsk fastlegepraksis
- har de rette personlige egenskapene

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og gir flyttegodtgjørelse etter regulativ. Oppstart etter avtale.

Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli
tatt i betraktning ved tilsetting. Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registerer din CV med utdannelse
og kompetanse i søknadsskjemaet. Det kan ikke legges ved attester og vitnemål til elektronisk søknad, men vi ber om at disse taes
med på evt intervju.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Rauma kommune
Helse og velferd
Kontaktperson
Navn: Harald Westby Digernes
Tittel: Helse og velferdssjef
Telefon: 94184990
E-post: harald.digernes@rauma.kommune.no
Arbeidssted
Rauma Legesenter
Vollan 8a
6300 ÅNDALSNES