Kort om arbeidsgiver
Sentrum legesenter i Kristiansand har ledig en etablert fastlegehjemmel.
- Hjemmelen hadde 553 listepasienter i april 2019.
- Planlagt overdragelse: 1. februar 2020 (eller etter nærmere avtale).
- Det er 6 etablerte fastlegehjemler ved legesenteret, i tillegg til LIS1-lege.
- Nettside for mer informasjon: www.sentrum-legesenter.no.

Om legesenteret
Sentrum legesenter har god beliggenhet på sentralt i Kristiansand og har god tilgjengelighet for publikum. Legekontorene har gode tidsmessige lokaler, er godt utstyrt og har god hjelpepersonellbemanning.

Spesialisering i allmennmedisin
Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.

Søknad på og tildeling av fastlegehjemmel i Kristiansand
Fastlegepraksiser i Kristiansand kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter om de har relevans i begrunnelsen for vedtaket.

Informasjon om søknad
- Søkere bes undersøke hvilke økonomiske og organisatoriske internavtaler som er påkrevd for inntreden i legesenteret før søknad sendes.
- Søkere bes laste opp digitalt vedlegg i søknaden med scannet kopi av attester og vitnemål for utdanninger og stillinger i CV-en.

Arbeidsoppgaver
 • Hjemmelen kan bli tillagt inntil 20 % offentlig allmennlegearbeid.
 • Hjemmelen deltar i offentlig legevaktsarbeid.
Kvalifikasjoner
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til å starte på dette
 • Erfaring fra allmennmedisin og relevante spesialiteter vil bli vektlagt
 • Krav om politiattest
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet for å fungere godt i hjemmelen tillegges betydelig vekt
 • Gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å drive privat praksis
Vi tilbyr
 • Kristiansand har en moderne veldrevet legevakt med kompetent hjelpepersonell, gode vaktordninger og lav vaktbelastning.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Kristiansand kommune (gamle)
Virksomhet behandling og rehabilitering
Kontaktpersoner
Navn: Erling Ytrehus
Tittel: Medisinsk-faglig rådgiver
Telefon: 99558949
Navn: Ole Strand
Tittel: Fastlege sentrum legesenter
Telefon: 90568182
Arbeidssted
Sentrum legesenter
Henrik Wergelandsgate 4
4612 KRISTIANSAND S
Mer om arbeidsgiver

Jobb i Kristiansand- mulighetenes by!

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image