Kort om arbeidsgiver

Ringerike sykehus ligger på Hønefoss, ca. 5 mil fra Oslo i naturskjønne omgivelser. Sykehuset er et akuttsykehus for øvre Buskerud med tilgrensende områder, til sammen ca 82 000 innbyggere. Sykehuset har en bred indremedisinsk avdeling med akuttfunksjon, og med representasjon av nær alle grenspesialiteter. I tillegg har sykehuset gyn/ fødeavdeling, generell kirurgi og ortopedi, alle med akuttfunksjon. Sykehuset har en moderne intensivavdeling, onkologisk poliklinikk, dialyseenhet og pediatrisk poliklinikk. Det finnes også distriktspsykiatrisk senter i direkte tilknytning til sykehuset. På Ringerike sykehus arbeider vi i moderne lokaler som er funksjonelt utformet, med enerom og eget bad til alle pasienter. Her er gode teknologiske løsninger som forenkler den kliniske hverdagen.

Vi har ledig stilling for avdelingsoverlege. Stillingen må kombineres med overlegestilling på medisinsk avdeling.

Tiltredelse etter avtale. 

Organisatorisk plassering:
Avdelingsoverlege er leder på nivå 4 i organisasjonen og dette innebærer at leder skal bidra til at det jobbes etter klinikkens og Vestre Vikens overordnede mål og visjoner.
Stillingen rapporterer til avdelingssjef. 

Arbeidsoppgaver

 • Fagansvar som bl.a innebærer overordnet ansvar for fagutvikling, forskning og utdanning
 • Personalansvar som bl.a. innebærer å være nærmeste leder for alle legene i seksjonen med ansvar for bemanning, utdanne og rekruttere spesialister og
  arbeidsmiljø
 • Økonomiansvar som bl.a. innebærer ansvar for avdelingens drift og budsjett
 • Delta i avdelingens lederteam og klinikkens utvidede lederteam
 • Det må påregnes noe klinisk arbeide

 

Det foreligger funksjonsbeskrivelse for stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Klinisk erfaring og spesialistgodkjenning innenfor avdelingens fagområde
 • En fordel med lederutdanning og/eller ledererfaring
 • Personlig egnethet for stillingen

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner 
 • God formidlingsevne 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt  
   

Vi tilbyr

 • Godt fagmiljø 
 • Et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • Lønns og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement 
 • God pensjonsordning og egen velferdsforening
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Oddmund Andreas Nestegard
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90730595
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling Ringerike sykehus
Arnold Dybjordsvei 1
3511 Hønefoss