Kort om arbeidsgiver
Svært lave investeringskostnader.

Rana kommune er med i ALIS-Nord prosjektet med 2 plasser.

Det er fra 01.05.2020 ledig fastlegehjemmel på Torget legesenter, der tiltredende lege blir med i ALIS-Nord prosjektet.

Tidligere tiltredelse kan avtales.  

Torget legesenter har fire fastleger og ligger sentralt i Mo i Rana. Infodoc journalsystem benyttes. Listelengden er på 800 pasienter, men kan utvides.

For hjemmelen gjelder:
 • ALIS-NORD næringsvirksomhet.
 • Fratredende lege krever ingen goodwill ved overdragelse av praksis.
 • Driftstilskudd tilsvarende 900 pasienter  
 • Kommunen dekker kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond 2
 • Økonomisk kompensasjon for fravær fra praksis pga. veiledningsgruppe og kurs.
 • Veiledning av erfaren allmennlege og tilrettelegging for videreutdanning.
 • Dekning av flytteutgifter ihht til Rana kommune sitt reglement
 • Mulighet til å leie bolig fra kommunen.
 • Fastlege deltar i interkommunal legevaktordning. Vaktdøgnet er delt i to. Vaktbelastningen er cirka tre vakter per måned. Det utbetales en fast godtgjørelse for legevaktsarbeid ihht lokal særavtale, som gir svært gode økonomiske betingelser for legevaktsarbeid.
 • Det er i dag ingen kommunale oppgaver knyttet til fastlegehjemmelen. Kommunal bistilling kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke, og vil være en naturlig del i et utdanningsløp.
Kvalifikasjonskrav:
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege.
 • Godkjent LIS1-tjeneste/turnustjeneste
 • Gode norskkunnskaper når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.
 • Søkere med relevant erfaring fra norsk allmennmedisin vil bli prioritert.
 • Gyldig politiattest, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
Følgende vektlegges:
 • Personlig egnethet
 • Faglig engasjement
To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Gyldig politiattest skal fremskaffes når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Rana kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ana Oliveira Silva Alves
Tittel: fastlege Torget legesenter
Telefon: 973 91 448
E-post: dudaduda2002@hotmail.com
Navn: Frode Berg
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 412 06 706
E-post: frode.berg@rana.kommune.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: 2019/447
Arbeidssted
Torget legesenter
Rådhusplassen 2
8622 MO I RANA