Kort om arbeidsgiver
Sauda kommune har ledig 100% fast stilling som kommunalt ansatt fastlege ved Sauda legesenter.

Beskrivelse av stillingen og organisering
Det er 6 fastleger og 1 turnuslege på Sauda legesenter. Fastlegene har avtale om fast lønn med en listelengde på for
tiden 1000 pasienter i 100% stilling. Legene er selvstendig næringsdrivende på legevakt. Sauda kommune har egen
legevakt som er lokalisert sammen med Sauda legesenter.

Legesenteret er velutstyrt, er tilknyttet Helsenettet og e-resept, og har Info-Doc journalsystem. Alle legene deltar i
kommunal legevakt, p.t. 8-delt vakt. Det disponeres godt utstyrt legevaktsbil.

Sauda DMS ligger i samme bygning, og her er det 1 seng for kommunalt øyeblikkelig- hjelp døgnopphold (KØHD). Sauda distriktsmedisinske senter har egen tilsynslege.

Krav til kompetanse
Norsk autorisasjon som lege
Beherske norsk språk på en god måte, både muntlig og skriftlig
Kurs i akuttmedisin
Trygghet i faget
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Førerkort for personbil klasse B
Gjennomført Norsk turnus/LiS1tjeneste

Ansettelsesvilkår
Ansettelsen skjer på de villkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale for Sauda
kommune. Ved ansettelse vil vi kreve godkjent politiattest.
Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Søknad sendes
Sauda kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber derfor alle å søke via vårt elektroniske søknadssystem.
Det er ikke mulig å legge ved vitnemål, attester og lignende. Dette må medbringes til intervju.

Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, ta kontakt med lønningskontoret på mail til lonn@sauda.kommune.no eller på telefon 52 78 62 09 / 52 78 62 03.

Velkommen som søker!
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sauda kommune
Kontaktperson
Navn: Olivia B. Obtinario
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 971 35 410 / 52 78 60 13
E-post: olivia.obtinario@sauda.kommune.no
Arbeidssted
Sauda Legesenter
Åbødalsvegen 79
4200 SAUDA