Karmøy kommune har ledig fast 100% stilling som avdelingslege/medisinsk faglig lege ved Bygnes legesenter. Ved intern ansettelse som avdelingslege kan det bli ledig 100% stilling som fastlege.  
 
Om legesenteret:
Bygnes legesenter er kommunalt legesenter og lokalisert sentralt i kommunen. I tilknytning til legesenteret er det kiropraktor-, fysioterapiinstitutt og kjøpesenter. 
 
Legesenteret har totalt 5 fastleger, pluss en fast vikarlege. Det er totalt ca 4500 pasienter på fastlegelistene. Legesenteret har i tillegg LIS 1 stilling. Helsepersonellet består av sykepleier, bioingeniør, helsefagarbeider og legesekretær.  
 
Ansvar og arbeidsoppgaver:
Hver lege, inkludert avdelingslege, har ansvar for egne fastlegelister med inntil 900 pasienter. Alle legene har i tillegg kommunale oppgaver. Aktuelle kommunale oppgaver er bemanning av daglegevakt, bemanning av helsestasjon og veileder for LIS 1 lege. Det kan også være annet kommunalt arbeid ut fra behov. Lege som tilsettes som avdelingslege/medisinsk faglig lege har dette som kommunal oppgave.  
 
Å være avdelingslege/medisinsk faglig lege innebærer i tillegg til å være fastlege, ha ansvar for faglig utvikling, samt personal- og økonomiansvar. Avdelingslege rapporterer til virksomhetsleder som har det overordnede personal- og økonomiansvaret.   
 
Krav til søker:
Legene har plikt til å delta som privatpraktiserende lege i kommunens legevaktordning (ettermiddag og natt). Legevakten er velorganisert og det er gode inntjeningsmuligheter med fastlønn på natt. 
 
For å tilsettes som fastlege er det et krav at legen er spesialist i allmennmedisin eller er under spesialisering. Kommunen er registrert som utdanningsinstitusjon innen allmennmedisin (ALIS), har utarbeidet utdanningsplan over 5 år og legger til rette for spesialiseringen for den enkelte lege. Tre av legene ved Bygnes legesenter er fra 2019 opptatt i ALIS vest prosjektet.   
 
Vi søker etter lege med spesialisering innen allmennmedisin, erfaring fra drift av legesenter, relevant legeerfaring gjerne fra allmennmedisin, legevaktarbeid, geriatri eller sykehustjeneste. For lege som ikke er spesialist innen allmennmedisin, er det et krav å starte opp i spesialisering.  
 
Søker må ha norsk legeautorisasjon med full rekvisisjonsrett og kunne dokumentere gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig. 
 
Gode kommunikasjonsevner, engasjement og samarbeidsegenskaper er viktig i arbeidet.  Evne til å gi og ta mot veiledning, selvstendighet og strukturert arbeid vektlegges. Det legges også avgjørende vekt på personlig egnethet. 
 
Lønn etter lokalt forhandlet avtale. I tillegg har legesenteret en provisjonsavtale som er en forsøksordning over to år.  
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Karmøy kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tore Skeie
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 91778764
E-post: tsk01@karmoy.kommue.no
Navn: Aslaug Irene Skjold
Tittel: Helsesjef
Telefon: 97179858
E-post: ais@karmoy.kommune.no
Navn: Katrine Marie Haga Nesse
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 48457042
E-post: kane01@karmoy.kommune.no
Arbeidssted
Bygnes legesenter
Vestheimvegen 1
4250 KOPERVIK