Kort om arbeidsgiver

Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms. Klinikken har p.t. ca. 900 stillinger og et nettobudsjett på 666 mill. kr.
Avdeling Nord er en av fire avdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken. Avdelingen har p.t. ca. 202 årsverk og et nettobudsjett på 170 mill.kr.
Avdelingen består av fire seksjoner, to av disse er i Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø: 
  * Senter for Psykisk helse og rusbehandling Tromsø - poliklinikk: Voksenpsykiatrisk poliklinikk inkl. regionalt OCD-team og rusteam, Ambulant akutteam og Ambulant  rehabiliteringsteam
  * Senter for Psykisk helse og rusbehandling Tromsø - døgn: to døgnenheter i Tromsø og en døgnenhet på Storsteinnes, med totalt 33 plasser
  *Medikamentfri behandlingstilbud
  *Senter for Psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms

Vi har ledig faste 100% stillinger for overlege i Senter for Psykisk helse og rusbehandling Tromsø.
Utdanningskandidater i slutten av spesialiseringen vil også kunne bli vurdert.

Arbeidsplassering er i Tromsø:               
   1 stilling i poliklinisk seksjon
   1 stilling i døgnseksjon

Senteret i Tromsø er lokalisert med virksomhet i Tromsø og på Storsteinnes.  Opptaksområdet er kommunene Tromsø. Karlsøy, Balsfjord, Storfjord og Lyngen.
Senteret gir tilbud om behandling innenfor psykisk helse og rus til den voksne befolkningen i opptaksområdet. Dette i form av polikliniske tilbud, som også kan være ambulant og akutte tjenester, samt akutte, elektive og brukerstyrte innleggelser i døgnenhet. Senteret ivaretar også behov av behandling underlagt tvang i psykisk helsevern. Det vektlegges et godt samarbeid internt, med den enkelte pasient og dennes private nettverk, samt med 1.linjetjenestene i kommunene.

 

Arbeidsoppgaver

 • Psykisk helsehjelp og rusbehandling til voksne med moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller ruslidelser
 • Utredning og behandling 
 • Familie- og nettverksarbeid
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 •  Klinikken legger til rette for at forskning og fagutvikling skal inngå som integrert del av den kliniske virksomheten.
 • Som en del av universitetsklinikkfunksjonen inngår undervisning av studenter.
 • Seksjonens overleger må bistå andre enheter ved behov.
 • Delta i vaktordning
 • Samarbeid med primærhelsetjenesten og andre enheter i spesialisthelsetjenesten
 • Veiledning til annet helsepersonell

Kvalifikasjoner

 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Forskningskompetanse er ønskelig
 • Du må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten.
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring.
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid.              

Personlige egenskaper

 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende.
 • Du identifiserer deg med UNN sine strategier og verdigrunnlag.
 • Interesse for kontinuerlig forbedring og utvikling av fagområdet.
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere.
 • Du er ambisiøs på egne og institusjonens vegne.
 • Du arbeider strukturert og målrettet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En spennende, utviklende og utfordrende jobb i et godt faglig miljø
 • Opplæringsprogram for nyansatte
 • Godt arbeidsmiljø
 • Vedlikehold av spesialisering
 • Nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
 • Lønnsplassering etter gjeldende overenskomster
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Helge Fodstad
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 77 62 75 64
E-post: helge.fodstad@unn.no
Navn: Vemund N. Myrbakk
Tittel: Avdelingsleder
E-post: vemund.myrbakk@unn.no
Navn: Liv Ingrid Sollied
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 952 37 222
E-post: liv.ingrid.sollied@unn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Åsgårdveien 40
9016 Tromsø